Liste von Publikationen der Maćica Serbska / Maśica Serbska

Ludvík Kuba: folklorist, spisowaćel a moler - Folklorist, Schriftsteller und Maler. Mjezynarodna konferenca - Internationale Konferenz. Dokumentacija - Dokumentation. Hrsg. Maćica Serbska. Red. Jurij Łušćanski/Wuschansky. Budyšin 2003
www.ludvik-kuba.de.vu

 

Die sorbische Stenografie im 20. Jahrhundert / Elfriede Wedegärtner. - Schriftenreihe der Forschungs- und Ausbildungsstätte Bayreuth und Maćica Serbska. Heft 11. Bayreuth und Bautzen/Budyšin. 2003


Die sorbische Stenografie im 19. Jahrhundert / Elfriede Wedegärtner. - Schriftenreihe der Forschungs- und Ausbildungsstätte Bayreuth und Maćica Serbska. Heft 10. Bayreuth und Bautzen/Budyšin 2001

 

Jan Kito Post (1811–1887) : kantor a ceptaŕ w Borkowach. Z jogo žywjenja a statkowanja / Pśi goźbe jogo 190. narodnego dnja wudał Měto Pernak; Maśica Serbska. Barlin 2001


Jan Bjedrich Tešnaŕ (1829–1898) : z jogo žywjenja a źěła / Zest. a wud. Měto Pernak; Maśica Serbska. Barliń 1998


Mjertyn Moń (1848–1905) : ze žywjenja a statkowanja serbskego wuconego / Pśi goźbje jogo 150. narodnego dnja / zest. a za śišć pśigotował Měto Pernak. Barliń 1998

 

Trać dyrbi Serbstwo. 150 lět Maćicy Serbskeje / Měrćin Völkel. Budyšin: LND 1997 (Wobrazki ze Serbow)


Swěźeński spis k cesći Jana Bjedricha Fryca (1747–1819) : faraŕ w Gołkojcach a Gołbinje (1778–1819) a pśestajaŕ Starego Testamenta do serbskeje rěcy / Pśi goźbje jogo 250. narodnego dnja zestajił a wudał Měto Pernak; Maśica Serbska. Barliń 1997

 

Wylem Neumann-Debsčański: Wubraśe jogo źěłow / Wud. Měto Pernak; Maśica Serbska. Barliń 1997


Sprawy łuzyckie w ich słowiańskich kontekstach / Materiały z sesji młodych sorabistów. Wyd. Instytut Filologii Słowiańskiej UW i Maćica Serbska. Red. Ewa Siatkowska i Jerzy Molas. Warszawa 1996 


Źo sy ty droga mojog luda? / Fryco Fobo; za śišć pśigotował a wudał Měto Pernak, Maśica Serbska. Ze swojim nakładom. Barliń 1995

 

M. Hórnikowe skutkowanje w cyrilo-metodskim duchu : materialije mjezynarodneho sympozija, kotryž so při składnosći 100. posmjertnin Michała Hórnika dnja 19.2.1994 w Budyšinje wotmě / Wud. Maćica Serbska a Serbski institut. Red. Měrćin Völkel. Budyšin 1994/1995

 

Łuzyczanie. Słowiański naród w Niemczech / Wyd. Maćica Serbska. Rozszerzona wersja w języku polskim została przygotowana staraniem następnych osób: Jan Malink, Měrćin Völkel, Ewa Siatkowska i Stanisław Marciniak. Warszawa: Wydawnictwo Energeia 1994

 

 

 


Serbske šulstwo (1945-1970) : protokol schadźowanja Maćicy Serbskeje 16. 1. 1993 w Budyšinje / wud. Maćica Serbska. Budyšin: LND 1993


Serbja pod stalinistiskim socializmom (1945-1960) : protokol schadźowanja Maćicy Serbskeje 18. 1. 1992 w Budyšinje / Wud. Maćica Serbska. Budyšin: LND 1992


Die Sorben in Deutschland / Hrsg. Jan Mahling; Martin Völkel; Maćica Serbska. Bautzen: Domowina-Verlag 1991