2016/2017

Rozprawa wo dźěle Hornjoserbskeje rěčneje komisije 2016/2017

Hornjoserbska rěčna komisija je so w l. 2016 pjeć króć k wuradźowanjam zešła: 15. januara, 18. měrca, 13. meje, 2. septembra a 25. nowembra, na jednym (18. 3.) bě chorosće dla tak słabe wobdźělenje, zo njebě wobzamknjenjakmanosć data.

Na posedźenjach wobjednachu so powšitkowne prawidła prawopisa (předłoha dr. Tima Meškanka a klawsurneje skupiny). Na předłoze je kaž w předchadźacych lětach w nadawku HRK sobudźěłała poradźowarska skupinka, kotrejž přisłušachu Michał Nuk, dr. Irena Šěrakowa, dr. habil. Sonja Wölkowa a prof. dr. Edward Wornar. Wona je so w lěće 2016 trójce zešła (2. měrca, 10. awgusta, 9. nowembra). Poradźowaca skupinka je 2016 na swojich posedźenjach předewšěm dopřihotowała dotal njerjadowane prawidła hromadźe- a róznopisanja.

Powšitkowne prawidła prawopisa je HRK na posedźenju 20. januara 2017 doskónčnje wobzamknyła. Wo wašnju a terminje jich spřistupnjenja ma so hišće rozsudźić.

Wot spočatka lěta 2017 mamy změny w sobustawstwje: Janka Pěčkojc de Lévano je so z časowych přičin dyrbjała sobudźěła w komisiji wzdać. Dźakujemy so jej na tutym městnje za wukonjane dźěło. Za to smy dóstali na namjet LND jako nowu čłonku Saru Mičkec, redaktorku Rozhlada, kotraž je so na prěnim posedźenju lětsa hižo wobdźěliła.

 

dr. habil. Sonja Wölkowa

předsydka HRK

Budyšin, 8. 3. 2017