2023/2024

Rozprawa sekcije stawizny 2023/24

Hłowna lońša aktiwita běše wožiwjenje Maćičneje akademije, štož je so radźiło.
Prěni přednošk běše wot sekciskeho čłona, knjeza fararja a něhdyšeho serbskeho superintendenta Jana Malinka, kotryž přednošowaše dnja 19.10.2023 w Serbskim domje wo wšelakich skutkowanskich polach Hadama Bohuchwała Šěracha – štož wězo wosebje z jeho pismowstwom zwisuje, wosebje pod widom skutkowanja za Serbstwa. Tole běše jara fulminantne wožiwjenje tradicije Maćičnych akademijow z wjac hač 50 wopytowarjemi a tež trochu nowinarskeho wothłosa Titul serbskeho přednoška běše: “Hadam Bohuchwał Šěrach – pčołar,  wučbnicar, stawiznar a farar.”
Druhi termin w nazymniku złoži knjeni Evelyn Fiebiger, kotraž nam jeje wukony rešeršow wokoło wučerskeje swójby Ritscher/Ryčer z Hodźija předstaji. Tole bě štwórtk, 02.11.2023 na ewangelskej farje Michałskeje wosady.
Posledni přednošk tuteje zymy wotmě so mjeztym lětsa štwórtk, 18.01.2024 w Smolerjec kniharnij. Tam předstaji prof. dr. Thomas Menzel wot Serbskeho Instituta swoju nowu knihu „Komplexität u. soziolinguistische Typologie in den Flexionssystemen des Sorbischen“. Přednošk bu powabjeny pod titulom „Warum ist das Sorbische besonders (schwierig)?“ a přewjedźene w formje rozmołwy, kotruž knjeni dr. Wölkowa nawjedowaše. Jedna so tu wo zhromadne zarjadowanje Smolerjec kniharnje, Serbskeho instituta a Maćicy Serbskeje.
Chcemy tutón rjad lětsa w nazymje dale wjesć.

Zasadnje widźu ja tole tak,  zo njetrjeba rjad Maćičneje Akademije jenož w krutym stawizniskim konteksće być, tež hdyž je so dotal stawizniska sekcija wo to starała. Dalši cil móhło w tym wobstać, snano zaso jónu wukrajnych, zdobom Maćičnych referentow zdobyć.

 

Měrćin Brycka, předsyda