2020/2021

Rozprawa stawizniskeje sekcije 2020/2021

Za lěto 2020 měješe stawizniska sekcija MS po zwučenym turnusu zašłych lět tři zjawne zarjadowanja w rjedźe Maćičneje akademije w Budyskim hosćencu „Wjelbik“ planowane. Pandemije dla wšak móžeše so jenož jeničke zarjadowanje wotměć:

Składnostnje 200lětneje róčnicy załoženja prěnich serbskich misionskich towarstwow přednošowaše dr. Lubina Malinkowa, stawiznarka Budyskeho Serbskeho instituta, 27. februara 2020 na temu „,Lubosć k misionstwu je našemu narodej přinarodźena.‘ 200 lět serbske misionske towarstwa“. 22 připosłucharjow so wobdźěli.

Jako přichodne zarjadowanje bě za 26. měrc 2020 planowany přednošk Franciski Grajcarekec z Chasowa, studentki sorabistiki na Lipšćanskej uniwersiće, na temu: „Imaterielne kulturne herbstwo – wěda wo serbskej narodnej drasće na přikładźe třoch generacijow drastoweho regiona katolskich Serbow w 21. lětstotku“. Přeprošenja na tutón wječork běchu hižo wozjewjene, nažel wšak dyrbjachmy jón koronakrizy dla krótkodobnje wotprajić.

Tuchwilu žane dalše zarjadowanja Maćičneje akademije njeplanujemy, dokelž su wobstejnosće přejara njewěste. Hdyž budźe nadźijomnje zaso móžno, so bjez wobmyslenja w zawrjenych rumnosćach kaž we „Wjelbiku“ zhromadźować, chcemy rady po zwučenym wašnju znowa zjawne přednoški k stawiznam a kulturje Serbow planować. By tola přeškoda było, bychmy-li rjad Maćičneje akademije, kotryž smy nazymu 2009 załožili a dźesać lět wobstajnje dale wjedli, dyrbjeli na přeco spušćić.

Stawiznisku sekciju nawjedujetaj Trudla Malinkowa jako předsydka a dr. Edmund Pjech jako městopředsyda. Sekciske zhromadźizny hižo něšto lět žane přewjedli njejsmy, dokelž su so drobne přihotowanske dźěła w mjezsobnym zwisku dorěčeli.

 

Trudla Malinkowa, předsydka