2023/2024

Rozprawa wo dźěławosći HRK 2023/24

Hornjoserbska rěčna komisija je so w lěće 2023 pjeć króć schadźowała: 09.02., 30.03., 04.05., 29.06. a 26.10.2023. Dwě dalšej planowanej posedźeni njejsmy dla njewočakowanych terminowych kolizijow a schorjenjow přewjesć móhli, tu pokazuje so wěsta problematika planowanja. Lětsa, potajkim 2024 smy so dotal dwójce zešli, a to 25.01. a zawčerawšim, to rěka 07.03. Hornjoserbska rěčna komisija je so tež loni a lětsa wirtuelnje schadźowała, wot 2024 naruna so software zoom z platformu Microsoft Teams. Za to, zo steja nam tute dźěłowe graty k dispoziciji, mamy so Serbskemu institutej a wot najnowšeho tež LND dźakować – to měło so na tutym městnje tež raz prajić.

2023 smy pokročowali diskusiju wo směrnicach zeserbšćenja cuzych słowow, kotrež dyrbja so rewidować a wudospołnić hladajo na rozrost anglicizmow w serbšćinje. Je to posledni temowy wobłuk prawidłow hornjoserbskeho prawopisa, kotrež ma HRK k rewiziji předležo, a kotrež maja so z nowym nakładom Prawopisneho słownika w LND wozjewić.

Wuslědki posedźenjow HRK su so po zwučenym wašnju nadrobnje protokolowali, T. Meškank je je do naćiska cyłkownych prawidłow zadźěłał – wšěm wobdźělenym słuša dźak za jich aktiwne sobudźěło.

Lětsa přihotujemy wotpowědnje pjećlětnemu turnusej zaso nowopowołanje čłonow, tutón proces je so runje zahajił a so najpozdźišo nazymu zakónči.

 

dr. habil. Sonja Wölkowa, předsydka