2022/2023

[Sie können sich den Text mit der sotra.app übersetzen lassen]

Rozprawa pomnikoweho wuběrka 2022/23

Pomnikowy wuběrk Maćicy Serbskeje je gremij, w kotrymž so předewzaća nastupajo serbske pomniki předstaja, diskutuja a schwala. Doporučimy Załožbje za serbski lud, kotre projekty měła wona spěchować. To nastupa wobnowjenje starych kaž tež postajenje nowych pomnikow. We wuběrku dźěłaja sobu zastupjerjo z Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Ze stron załožby skutkuje sobu John Petrik, předsydka je Trudla Malinkowa. Po zwučenym turnusu je so wuběrk loni dwójce zešoł.

W lěće 2022 je so jedyn jenički pomnikowy projekt přewjedł: W nošerstwje Spěchowanskeho towarstwa Doma Zejlerja a Smolerja we Łazu je so wokolina rowa Handrija Zejlerja při tamnišej cyrkwi sporjadkowała a zdźěla znowa zwosadźała. Bě to zdobom přinošk Łazowskeho towarstwa k lońšemu jubilejnemu lětu Zejlerja a Kocora.

Dalši pomnikowy projekt nastupajo wobnowjenje rowow serbskeju duchowneju Jakuba Skale a Michała Róle na Budyskim Mikławšku je wuběrk loni schwalił. Restawracija pak so dotal hišće přewjedła njeje.

Jako zwjeselacy fakt móže so hišće dodać, zo bě móžno loni dokónčić dołhodóbne pomnikowe předewzaće w Rakojdach. Tam je so w lěće 2008 w nošerstwje Serbskeho ewangelskeho towarstwa zhotowiła kopija dwurěčneje napismoweje tafle z lěta 1878 na něhdyšej šuli. Změny wobsedźerja a so dlijacych twarskich dźěłow dla hodźeše so kopija tafle hakle loni na swojim městnje nad chěžnymi durjemi zasadźić. Tak je so móhł pomnikowy projekt z lěta 2008 hakle 2022 wuspěšnje zakónčić. Z nim je so do Rakojd wróćił swědk serbskosće tamnišich kónčin. Wobškodźeny original tafle a přisłušne dokumenty chowaja so w Serbskim muzeju.

Na tutym městnje chcu jako předsydka pomnikoweho wuběrka hłownej zhromadźiznje zdźělić, zo so wuběrk po něšto wjac hač lětdźesatkomaj dźěławosće lětsa rozpušći. Wuběrk je wušoł z dołholětnych pomnikowych prócowanjow Maćicy Serbskeje po jeje wožiwjenju. 28. meje 2002 bě jeho prěnje, 4. apryla 2023 budźe jeho poslednje posedźenje. Hłowna přičina za rozpušćenje je wobsahowa: Po zwoprawdźenju tójšto projektow su pomnikowe aktiwity mjeztym popušćili. Tež přestarjenje a woteběraca ličba čłonow k rozsudej přinošowachu. Namjet rozpušćenja sym jako předsydka na zašłym posedźenju 1. nowembra 2022 čłonam wuběrka přednjesła. Přitomni (běchmy štyrjo) su namjetej přihłosowali. Wo tutym rozsudźe informowach po tym předsydku Maćicy Serbskeje. Rozpušćenje wuběrka njewoznamjenja kónc pomnikoweje dźěławosće w Serbach. Wotpowědne projekty móža so dale na załožbu zapodać. Dotalny wuběrkowy nadawk posudźowanja pomnikowych projektow přewozmje w přichodźe fachowa přirada Załožby za serbski lud.

K zakónčenju chcu so wšitkim, kotřiž w běhu lět we wuběrku sobu skutkowachu, dźakować. Wěsty čas běchu sobustawy wuběrka: Jurij Domanja, Jurij Helgest, Měrćin Kašpor (z Ćiska), Christina Kliemowa, Hync Kosak, Wolfgang Kotisek, Marko Kowar, Alfons Kuring, Manfred Laduš, Jurij Łušćanski, Werner Měškank, Andrea Pawlikowa, Měto Pernak, Clemens Škoda a dr. Měrćin Völkel. Wot započatka hač do dźensnišeho skutkowachu sobu Sylka Laubensteinowa-Poleńcojc a John Petrik (jako zastupjerjej załožby) a Trudla Malinkowa.

Za Maćicu Serbsku zakónči so z rozpušćenjom pomnikoweho wuběrka nětko wažny wobłuk jeje dźěławosće minjeneju dweju lětdźesatkow.

 

Trudla Malinkowa

předsydka pomnikoweho wuběrka wot 2008 do 2023