Rozprawa dźěławosće sekcije hudźba 2013/14

W zańdźenej periodźe zaběrachmy so z přidźěłom nastupajo prócowanje wo přiwzaće serbskeho hudźbneho herbstwa do UNESCO-lisćiny swětoweho kulturneho herbstwa, kotrež wšak bu tež schwaleny na hłownej zhromadźizny towarstwa lěta 2010. Zdźěłachmy nětko trěbne wopodstatnjenje a sposrědkowachmy je mjeztym tež předsydstwu.

Dale smy jako sekcija hudźba Maćicy Serbskeje w přewjedli přednoškowy a diskusijny wječork na temu

„Zanjechany dźěl serbskich hudźbnych stawiznow – solistki serbskich koncertow 1846-1937“

W tutym nastupanju mam hišće próstwu na Maćicarjow, kotřiž maja swójbnych a přiwuznych w Serbach:

Mjez 1900 a 1904 wustupi na serbskich koncertach, w tutym času w Kamjencu bydlaca serbska solistka Marja Korjeńkec. Wona bě wukubłana profesionalna wuměłča a spěwaše a hraješe, kaž nowiny 1904 pisachu, tež partiju Elsy Wagneroweje opery Lohengrin w měšćanskim dźiwadle w Baselu. Bohužel nimamy hewak nihdźe dalšich powěsćow wo njej. Rjenje by tohodla było, bychuli so wobhonili wšitcy, kotřiž maja w jich přećelstwje někajkich „Korjeńkow“, hač njeje w swójbnej tradiciji někajkeje powěsće wo něhdyšej přiwuznej, kotraž je pak w dźiwadle spěwała, pak dźěłała jako hudźbna wučerka. Snadź so tola poradźi, něšto wjac wo tutej wosobiny zhonić.