select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache

Lubi čłonojo, česćeni hosćo a internetni wopytowarjo,

jako předsyda směm Was wutrobnje na našej internetnej stronje witać. Wjeselu so nad Wašim zajimom za našu narodnu organizaciju.

Domowina ma něhdźe 7300 čłonow, kiž su w pjeć župach, mnohich Domowinskich skupinach a třinaće nadregionalnych specifiskich towarstwach organizowane. Naši sobustawojo tworja zakład našeho skutkowanja. Kóžde 2. lěto wotměje so hłowna zhromadźizna, kóžde 4. lěto wola jeje delegaća zwjazkowe předsydstwo. Tute rozsudźa mjez zhromadźiznami wo našej dźěławosći, při kotrejž móžemy so we wšědnym dźěle na zarjad Domowiny spušćeć. Sobudźěłaćerjo zarjada, wosebje regionalni rěčnicy w Budyšinje, Choćebuzu, Chrósćicach, Slepom a Wojerecach, steja Wam při wšěch prašenjach serbskeho zjawneho žiwjenja rady k dispoziciji.

Přeju Wam wjele wjesela při wopyće našeje wirtuelneje Domowiny a strowju Was wutrobnje

Dawid Statnik
předsyda Domowiny

NOWOSĆE

NEWS

Sakski statny minister Oliver Schenk přepoda wutoru, 20. awgusta w Praze we Hórnikowej knihowni, U Lužického semináře 13, Domowinje přizwolenje...

Terminy september 2019 (PDF)

Termine September 2019 (PDF)


Facebook Button