select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache

Lubi čłonojo, česćeni hosćo a internetni wopytowarjo,

jako předsyda směm Was wutrobnje na našej internetnej stronje witać. Wjeselu so nad Wašim zajimom za našu narodnu organizaciju.

Domowina ma něhdźe 7300 čłonow, kiž su w pjeć župach, mnohich Domowinskich skupinach a třinaće nadregionalnych specifiskich towarstwach organizowane. Naši sobustawojo tworja zakład našeho skutkowanja. Kóžde 2. lěto wotměje so hłowna zhromadźizna, kóžde 4. lěto wola jeje delegaća zwjazkowe předsydstwo. Tute rozsudźa mjez zhromadźiznami wo našej dźěławosći, při kotrejž móžemy so we wšědnym dźěle na zarjad Domowiny spušćeć. Sobudźěłaćerjo zarjada, wosebje regionalni rěčnicy w Budyšinje, Choćebuzu, Chrósćicach, Slepom a Wojerecach, steja Wam při wšěch prašenjach serbskeho zjawneho žiwjenja rady k dispoziciji.

Přeju Wam wjele wjesela při wopyće našeje wirtuelneje Domowiny a strowju Was wutrobnje

Dawid Statnik
předsyda Domowiny

NOWOSĆE

NEWS

 

Za swojich partnerow we wuchodnej Europje a srjedźnej Aziji je Berlinski Goethowy institut přewjedł w Budyšinje dalekubłanje wo Serbach jako...

Na nowym městnje a na njezwučene wašnje zahaji so 12. rjadne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 17. meje we wopytowarskim centrumje...

An einem neuen Ort fand am gestrigen Freitagabend, dem 17. Mai, im Besucherzentrum des Findlingsparks Nochten/Wochozy die 12. Tagung des...


Facebook Button