select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Referent za nutřkowne naležnosće

Werner Sroka

  • přisłušny referent zarjada za podpěru zwjazkoweho předsydstwa a jeho prezidija w přihotach na hłowne zhromadźizny a posedźenja

  • zdźěłanje namjetow za rozsudy a wobzamknjenja w Domowinskim zarjedźe a we wolenych gremijach Domowiny

  • wěcywustojny w prašenjach towarstwoweho prawa w třěšnym zwjazku a poradźowar w tutym nastupanju za sobustawske towarstwa

  • koordinacija zhromadneho skutkowanja sobustawskich towarstwow Domowiny

  • wudźěłanje naćiskow stejišćow při słyšenju Domowiny w procesu zakonjadawanja

  • zdźěłanje naćiskow rozprawow Domowiny za gremije wšelakich runin

  • zamołwity za zhromadne dźěło z Wendlandom a z tamnym asociěrowanym towarstwom Domowiny

    - zamołwity za přewjedźenje wopomnjenskich dnjow za wotbagrowane serbske wjeski Łužicy


Facebook Button