select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Referent za nutřkowne naležnosće

Werner Sroka

  • přisłušny referent zarjada za podpěru zwjazkoweho předsydstwa a jeho prezidija w přihotach na hłowne zhromadźizny a posedźenja

  • zdźěłanje namjetow za rozsudy a wobzamknjenja w Domowinskim zarjedźe a we wolenych gremijach Domowiny 

  • wěcywustojny w prašenjach towarstwoweho prawa w třěšnym zwjazku a poradźowar w tutym nastupanju za sobustawske towarstwa 

  • koordinacija zhromadneho skutkowanja sobustawskich towarstwow Domowiny 

  • wudźěłanje naćiskow stejišćow při słyšenju Domowiny w procesu zakonjadawanja 

  • zdźěłanje nutřkozawodnych rjadowanjow

    - zamołwity za přewjedźenje wopomnjenskich dnjow za wotbagrowane serbske wjeski Łužicy

  • zamołwity za archiw DomowinyFacebook Button