select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Pětr Brězan

  • wěcywustojny za wobkedźbowanje serbskich naležnosćow při planowanju na krajnej a regionalnej runinje/ sobudźěło we wotpowědnych planowanskich gremijach 

  • zamołwity za wuwiće serbskeho kulturneho turizma 

  • rěčnik Domowiny w socialno-hospodarskich prašenjach 

  • koordinacija hospodarsko-socialnych naprawow w serbskich institucijach 

  • koordinator za dźěło spěchowace naprawy pola DomowinyFacebook Button