select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Myta Maśice Serbskeje

Maśica Serbska jo na swójej głownej zgromaźinje 10. apryla 2010 wobzamknuła, pósćiś dorostowe myta, aby se spěchowałej nałožowanje serbskeje rěcy a zaběra ze serbskimi stawiznami, serbskeju kulturu a ludowědu.

Maćica Serbska wupisa kóžde druhe lěto myta za dorost; pśiducne wupisanje buźo 2021:

Myto Bogumiła Šwjele

Myto Michała Hórnika

Myto Arnošta Muki

Kontakt

Maśica Serbska z.t.

Dolnoserbske wótźělenje
Maśica Serbska

dr. Pětš Šurman
Serbski institut/Sorbisches Institut
Bebelowa dr./A.-Bebel-Str. 82
03046 Cottbus/Chóśebuz
e-mail: schurmann(at)serbski-institut.de

Maćica Serbska z.t.
dr. Anja Pohončowa
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
D- 02625 Budyšin/Bautzen
E-Mail: macica.serbska(at)web.de