Rozprawa dźěławosće sekcije literatura a wuměłstwo 2004/2005

Chcu so skrótka wuprajić spjelnjenym a nowym předewzaćam sekcije a to po hesłach

1. wustajeńcy Jana Buka w Pólskej - wobrazy Jana Buka su so tři króć předstajili a to w Opole, Brzegu a ......... Na wotewrjenju wustajeńcow běchu přeco někotři z čłonow sekcije wobdźěleni a wažne naspomnić je, zo je naša sekcija pólsko-rěčny katalog financielnje z rjanym pjenježkom spěchowała, tak zo smy na poslednej stronje katalog zwěčnjeni.

2. Mjezynarodna konferenca "Praha a Łužica" składnostnje 140. narodninow Adolfa Černyho, kotraž so dnja 25.-27.11.2004 w Praze, zhromadnje z Masarykowym institutom a Společnost přátel Lužice přewjedźeše. Konferencu smy sobu organizowali a so na njej aktiwnje z přednoškami wobdźělili.

Dokumentacija referatow hišće w tutym měsacu předleži, sym ze spušćomneho žórła zhonił.

3. Konferenca we Wendlandźe na tema Arnošt Muka 10.12.09.2004 w Lüchowje - sekcija běše sylnje wobdźělena na organizaciji a přewjedźenju wuspěšneje organizacije.

Wšitke předewzaća zańdźeneho lěta njejsmy přewjedli a tohodla so někotre dobre ideje přewzaja do lětušeho plana.

4. Wopominanske zarjadowanje za słowjenskeho molerja Ante Trstenjaka smy sej zańdźene lěto składnostnje jeho 110. narodninow za Budyšin a Prahu předewzali. Lětsa su jeho 35. posmjertniny a tohodla wostanjemy při předewzaću. Tule w Budyšinje budźemy sej wobhladać jeho originalne wobrazy, kotrež su we wobsydstwje muzeja z wěcywustojnym přewodom a přidatnym přednoškom.

Nazymu planujemy konferencu w Praze, zhromadnje z Masarykowym institutom, Společnost přátel Lužice a ze Słowjensku ambasadu w ČR.

5. hesło je a wostanje "literarny salon". K tomu su zajimcy sekcije zetkali a wuradźowali a mamy nadźiju, zo so nam lětsa prěni literarny salon poradźi. Naš wotpohlad je, serbsku literaturu diskutować, to rěka staršu abo tež nowšu knihu z čitarjom pro a čitarjom kontra

a - je-li hišće žiwym awtororm předstajić a, kaž prajene diskutować.

6. wopyty w ateljejach našich serbskich wuměłcow. Na městnje chcemy so z wuměłcami zeznajomnić, wobrazy sej wobhladać, słuchać na to, štož ma wuměłc k tomu rjec a z nim rěčeć a so rozmołwjeć.

7. hesło je Zhorjelc/Zgorzelec, zhromadnje so prócujetej wo připóznaće "Kulturneho města Europy" za lěto 2010. Němski kaž pólski dźěl města chcemy wopytać a so z wosebitosćemi so zeznać.

8. Nowy namjet čłonki, prof. Lucije Hajnec, kotraž je chorosće dla za dźensa zamołwjena, je, zo měli što za němskich wobydlerjow Budyšina činić. Wona namjetuje wjedźenje přez město, předstajejo serbske wosebitosće ze zańdźenosće a přitomnosće a k tomu měła so bjesada přizamknyć. Němskich zajimcow je.

Tole su hesła, wo kotrychž na přichodnym bórzomnym zetkanju čłonow sekcije chcemy wuradźać a skonkretizować.

Jurij Łušćanski