Rozpšawa źěławosći Dolnoserbskeje rěcneje komisije 2011

Rěcna komisija jo se w lěśe 2011 dwa raza zejšła, aby wobradowała. Pósejźeni z 5. julija a 14. septembra stej se pśiwobrośiłej wósebnje ortografiskim problemam, rozmjej pisanjeju a integrěrowanjeju cuzych słow a mjenjow. Pśi tom jo se zglucyło, někotare systematiske problemy dorozwězaś. Dalšne temy su se w drugem cytanju wobjadnawali a mógu se 2012, w dalšnem, pón tśeśem cytanju teke wótžognowaś.
Pśi wuźěłowanju pśedłogow za diskusiju, wó kótarež stej se starałej sobuźěłaśerja Chóśebuskeje wótnožki Serbskego instituta, jo se tak daloko, ako jo było móžno, na paralelne górnoserbske rozwězanja glědało, aby se njenotnym diferencam mjazy wobyma rěcoma zadorało.
Wobzamknjenja Dolnoserbskeje rěcneje komisije deje se mjaz drugim wózjawiś na se rozwijajucem internetowem portalu wó dolnoserbšćinje (www.dolnoserbski.de) a se wě teke na bokach Maśice Serbskeje.

Fabian Kaulfürst, powědaŕ