Rozprawa wo dźěle Hornjoserbskeje rěčneje komisije 2015/2016

Hornjoserbska rěčna komisija je so w l. 2015 trójce k wuradźowanjam zešła: 27. februara, 8. meje a 4. septembra, a lětsa hač dotal jónu, a to 15. januara 2016.

Dźěło na prawidłach hornjoserbskeje interpunkcije smy mjeztym dokónčili, cyłk smy wobzamknyli lětsa 15. januara. Nimo toho smy zezběrali wotchilenja mjez 5. a 6. nakładom Prawopisneho słownika (2005 a 2014). Prawidła interpunkcije a přehlad wo mjenowanych wotchilenjach namakaće nětko na internetowej stronje Maćicy Serbskeje pod wozjewjenjemi HRK jako pdf-ce.

Na předłohach za HRK je dale sobu dźěłała poradźowarska skupinka, kotrejž přisłušachu p. d. dr. habil. Timo Meškank, Michał Nuk, dr. Irena Šěrakowa, dr. habil. Sonja Wölkowa a prof. dr. Edward Wornar, a kotraž je so w lěće 2015 štyri króć zešła (6. měrca, 24. haperleje, 9. septembra a 2. decembra) a lětsa mjeztym tež hižo jónu (2. měrca). Na tutych posedźenjach smy předewšěm spřihotowali powšitkowne prawidła prawopisa a započeli z dotal njerjadowanymi prawidłami hromadźe- a róznopisanja.

Wuslědki posedźenjow pjećwosoboweje skupiny poradźowarjow kaž tež posedźenjow HRK smy kaž přeco nadrobnje protokolowali a dr. habil. Timo Meškank jako wobdźěłar prawidłow je je do naćiska cyłkownych prawidłow zadźěłał.

dr. habil. Sonja Wölkowa

Budyšin, 5.3.2016