2016/2017

Rozpšawa wo źěłabnosći DSRK

Dolnoserbska rěcna komisija (DSRK) jo se 2016 jano raz zmakała (13.12.), což jo głownje zwisowało z wósebnymi wupominanjami sobuźěłaśerjow SI pśez interne pśerědowanja. Pśiwobrośiła jo se rěcna komisija hyšći raz tomu »ó« we wósebnych, dotychměst jasnje njerědowanych pozicijach. Dalej jo se diskutěrowało wó deklinaciji cuzych słow ako lunch.Teke za ortografiskim rozwězanim za cuze słowa yoga, cucchini, dekoltěrowany jo se pytało. Pśiwobrośili su se cłonki teke pisanjeju trjebny/trěbny a su diskutěrowali zasejzawjeźenje pisanja měkego <ŕ> wósrjejź słowa (na pśikład pjakaŕka).

dr. Fabian Kaulfürst, koordinator
11.3.2017