Rozprawa dźěławosće Hornjoserbskeje rěčneje komisije 2010/2011

Hornjoserbska rěčna komisija je so w l. 2010 trójce k wuradźowanjam zešła: 26. měrca, 11. junija a 24. septembra, a w lěće 2011 dotal jónu (4. měrca). Na jednotliwych posedźenjach je so mjez 11 a 13 čłonami wobźěliło. Dohromady je nas 18 čłonow, bohužel njejstej 2010 dwaj z nich ze strowotnych  resp. wosobinskich scyła aktiwnje sobu dźěłać móhłoj.
Předmjet posedźenjow běchu dalše dźěle wot dr. Tima Meškanka předźěłaneje wersije prawidłow hornjoserbskeje ortografije a interpunkcije. Na tutej předłoze je w nadawku HRK sobudźěłała poradźowarska skupinka, kotrejž přisłušachu Michał Nuk, dr. Irena Šěrakowa, dr. habil. Sonja Wölkowa a prof. dr. Edward Wornar, a kotraž je so w lěće 2010 dwójce zešła (4. měrca a 10. junija) a lětsa jónu (17.3.). Mjeztym su so w tutym kruhu kompletnje předźěłali prawidła interpunkcije, tuchwilu dźe wo wulko- a małopisanje.
Wuslědki posedźenjow pjećwosoboweje skupiny poradźowarjow kaž tež posedźenjow HRK su so nadrobnje protokolowali a su so běžnje so do naćiska cyłkownych prawidłow zadźěłali.
Předsydka a městopředsyda HRK (S. Wölkowa a M. Nuk) staj přihotowałoj wobsah prezentacije HRK w interneće, wužiwar namaka tam mjez druhim informacije k stawiznam HRK a najnowše wot njeje wobzamknjene a wozjewjene prawidła.
Na dźěle HRK wobdźěla so zastupjerjo najwažnišich institucijow, kotrež funguja jako multiplikatory spisowneje hornjoserbšćiny. Je to wupruwowane wašnje, kak hodźi so za rěčnokodifikaciske rozsudy konsens docpěć a přesadźić.

dr. habil. Sonja Wölkowa
předsydka HRK

Budyšin, 29.4.2011