select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Nowe terminy

Maćica Serbska wupišo lětosa zasej tśi dorostowe myta na pólu rěcy, literatury, stawiznow. kulturnego slěźenja abo wuměłstwa Serbow: Myto Michała Hórnika za wuknikow górnołužyskich gymnazijow, Myto Bogumiła Šwjele za wuknikow dolnołužyskich gymnazijow a Myto Arnošta Muki za studentow a absolwentow wusokeje šule resp. uniwersity w prědnem lěśe pó zakóńcenju studija. Dokradnjejše informacije namakajośo how 

Nowe terminy, póglědnjośo pšosym how.

Płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije su něnt online.

Kontakt

Maśica Serbska z.t.

Dolnoserbske wótźělenje
Maśica Serbska

dr. Pětš Šurman
Serbski institut/Sorbisches Institut
Bebelowa dr./A.-Bebel-Str. 82
03046 Cottbus/Chóśebuz
e-mail: schurmann(at)serbski-institut.de

Maćica Serbska z.t.
Jurij Łušćanski
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
D- 02625 Budyšin/Bautzen
E-Mail: macica.serbska(at)web.de