select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Cłonkojstwo

Cłonki Maćice Serbskeje z.t. mógu byś pśirodne a juristiske wósoby. Towaristwo ma cestnych a spěchujucych cłonkow.
Chtož co Maćicy Serbskej pśistupiś, daś wupołnijo pśizjawjeński formular a jen na tam pódanu adresu pósćelo. Wobstoj teke móžnosc, wupołnjony a pódpisany list na Maćicnu adresu mejlowaś.

Móžośo psínosk pśepokazaś na konto Maćice Serbskeje: Macica Serbska e.V.; IBAN: DE36 8559 0000 0300 1300 70.
Chtož co swój pśinosk wót swójogo konta wótpisaś daś, ten wupołnijo  formular za wótpisanje pśinoska a jen tejerownosći na pódanu adresu pósćelo.

Kontakt

Maśica Serbska z.t.

Dolnoserbske wótźělenje
Maśica Serbska

dr. Pětš Šurman
Serbski institut/Sorbisches Institut
Bebelowa dr./A.-Bebel-Str. 82
03046 Cottbus/Chóśebuz
e-mail: schurmann(at)serbski-institut.de

Maćica Serbska z.t.
dr. Anja Pohončowa
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
D- 02625 Budyšin/Bautzen
E-Mail: macica.serbska(at)web.de