select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Pressemeldungen

Česćene knjenje, česćeni knježa, lube koleginy a kolegojo,

lětsa wudamy hišće jedne čisło “Naša Domowina”. Jeli maće zajim, tam Waše wobrazy a teksty wozjewić (rady tež pokazki na zarjadowanja w...

 

Hišće hač do njedźele, 14. oktobra, maja zajimcy čas, so na naprašowanju čłonow wšěch serbskich towarstwow a zwjazkow wobdźělić, kiž je Domowina do nadawka dała.

Dotal je nimale 500 ludźi...

Poprawom je šula chutna, seriozna naležnosć. Za wólbernosće šulerjo a wučerjo žane chwile nimaja. Wězo, zo je to tež w Pawołskej šuli w Rakecach tak.

Ale sobotu, 27. oktobra, chcedźa tam jónu...

Eigentlich ist Schule eine ernste, seriöse Angelegenheit. Für  irgendwelche Albernheiten haben Schüler und Lehrer sie dort keine Zeit. Natürlich ist das auch in der  Paulusschule in Königswartha so. ...

Přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wotměje so pjatk, dnja 19.10.2018, w klubowni Delnjoserbskeho internata w Choćebuzu, Žylojska droga 39. Zjawny dźěl započnje so we 18 hodź.

Na...

Die nächste Beratung des Bundesvorstandes der Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V. findet am Freitag, den 19.10.2018, im Niedersorbischen Internat in Cottbus, Sielower Str. 39, statt. Der...

Hišće hač do njedźele je čas, so na naprašowanju čłonow wšěch serbskich towarstwow a zwjazkow wobdźělić, kiž so tuchwilu w nadawku Domowiny přewjedźe. Dotal je so hižo wjace hač 450 ludźi na...

Noch bis Sonntag ist Zeit, an der Befragung der Mitglieder aller sorbischen Vereine und Verbände teilzunehmen, die zurzeit im Auftrag der Domowina durchgeführt wird. Bisher haben schon über 450...

Tuchwilu přewjedźe so w nadawku Domowiny wobšěrne a anonymne naprašowanje čłonow wšěch serbskich towarstwow a zwjazkow. Dotal je 175 ludźi naprašnik online dospołnje wupjelniło. “Naprašnik wobsahuje...

Serbski wječor w Radworju -
Waše pokiwy a prašenja!

štwórtk, 4.10.2018 w 19.00 hodź.
w hosćencu “Zelena hałžka” w Radworju

Zastupjerjo Domowiny, Sakskeje serbskeje rady a Załožby za serbski lud...

Pressesprecherin/
Nowinska rěčnica/
Nowinska powědarka/
PRESS OFFICER

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

Mobil: +49 (0) 173 586 96 88
Telefon: +49 (0) 3591 550202
Telefax: +49 (0) 3591 42408
E-Mail: presse@domowina.de


Facebook Button