select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Pressemeldungen

Přihoty přichodneho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 17. meje we Wochozach stejachu w srjedźišću posedźenja prezidija Domowiny, kiž wuradźowaše 8. meje w Choćebuzu.

Dalši dypk...

 

 

Na swojim nastupnym wopyće pola předsydy Dawida Statnika a jednaćela Marka Kowarja je nowy nawoda Doma Biskopa Bena w Smochćicach, knjez Sebastian Kieslich, wobkrućił, zo chce nawjazać na dobre...

Die nächste Tagung des Bundesvorstandes der Domowina findet am 17. Mai ab 17.30 Uhr im Besucherzentrum des Findlingsparks Nochten/Wochozy, Parkstraße 7, statt.

Auf der Tagesordnung stehen unter...

Přichodne wuradźowanje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wotměje so pjatk, dnja 17. meje, wot 17.30 hodź. we Wochožanskim centrumje wopytowarjow w Parku błudźenkow, Parkowa dróha 7.

Na dnjowym...

Terminy - meja 2019 (PDF)

Terminvorschau - Mai 2019

Wědomnostny kolokwij k žywjenju Słowjanow w srjejźowěku 24.5.2019 w Domowniskem muzeju Dešno

 

Domowniski muzej Dešno zarědujo južo 8 lět dłujko pšawidłownje wědomnostny kolokwij k słowjańskemu...

Wšitcy Serbja z Budyšina a wokolinje su wutrobni přeprošeni na zarjadowanje, zo bychu k wuspěchej ze swojim wopytom přinošowali!

Nawoda wólbow Rady za nalěznosće Serbow w Braniborskej je dnja 23. apryla informacije k lětušim wólbam Serbskeje rady wozjewił. Listowe wólby skónča so dnja 28. septembra w 9 hodź. Woprawnjeni k...

Hač do 30. junija je lětsa składnosć, zasłužbne wosoby za lětuše wuznamjenjenje z Mytom Domowiny, z Mytom Domowiny za dorost a z Čestnym znamješkom Domowiny namjetować. Čłonojo župow, towarstwow a...

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

nowinska rěčnica,
wosobinska referentka předsydy

Pressesprecherin,
persönliche Referentin des Vorsitzenden

Domowina z. t./Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202

presse(at)domowina.de

https://www.facebook.com/nowinska.recnica

www.domowina.de


Facebook Button