select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache

Welcome to the Domowina

( 1 ) The Domowina is a political independent league of the Sorbian and Wendish  people and umbrella organization of Sorbian societies in Lower and Upper Lusatia . It represents the interests of Sorbian people. It is the continual successor of the Domowina-League of the Lusatian Sorbs. Domowina commits to the constitutional order of freedom and democracy.

 

The Domowina has got the following aims:

  • preservation, development, promotion and distribution of Sorbian culture, language and tradition as well as supporting the national self-confidence of the Sorbs and their association to their home.
  • uniting and promoting the Sorbs and the Sorbian societies and groups in their work
  • representing Sorbian interests in public, parliaments, institutions and authorities of villages, towns, districts, federal states and abroad
  • protection and promotion of national minorities in Germany and ensure compliance of legal regulations and international law
  • tolerance and understanding between Sorbian and German people and their equality
  • keeping friendly relations to Slavonic peoples, national minorities, international associations of them and standing up for common interests

 

 (abstract of the Statutes of the Domowina)

NEWS

 

Am Dienstag wurde im „Kompetenzzentrum für Gründer und Gewerbe Industriepark Schwarze Pumpe“ die finale Fassung des Papiers „Entwicklungsstrategie...

 

Dźensa su w „Kompetencnym centrumje za załožerjow a přemysło industrijneho parka Čorna Pumpa” finalny staw papjery „Strategija wuwića Łužicy 2050”...

 

Nach einem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung sollen auch Lausitzer Gebiete als Standort eines Atommüllendlagers möglicherweise...

INFO

Som rad Serbowka, dokulaž...
Sym rady Serbowka, dokelž...

Judit Šołćina:

... to jednorje sym – z ćěłom a dušu. Słuša k mojemu žiwjenju, je bohatstwo – na druhim boku pak tohorunja samozrozumliwosć. Mam zbožo, zo móžu so za serbski lud čestnohamtsce kaž tež hłownohamtsce angažować, štož mi wulke wjeselo wobradźa. Tak dožiwjam dźeń wote dnja, kajki pokład mamy a zo je wažne, sej tuto přeco zaso wuwědomić a dale dać. Ćim bóle mje boli, hdyž słyšu Serbowki a Serbow, kiž to zańć nimaja. A nawopak so wjeselu, hdyž sym w Serbach po puću a samozrozumliwe wužiwanje serbšćinje nazhonjam. Potom čuju so doma!

Facebook Button