Rozprawa dźěławosće sekcije ludowěda a muzejownistwo 2012/13

 1. Pućowanska wustajeńca k 200. narodninam Jana Kiliana, kotruž je naša sekcija organizowała a zwoprawdźiła, je tež w zašłym lěće wuspěšnje pućowała. Tak bě wona 2012 na slědowacych městnach widźeć:

  • wot 5. hač do 27. januara 2012 na Ewangelskej srjedźnej šuli w Bukecach;
  • wot 9. februara hač do 3. apryla 2012 w Serbskim kulturnym centrumje w Slepom;
  • wot 4. apryla hač do 27. apryla 2012 w ministeriju za socialne w Drježdźanach,
  • wot 3. junija 2012 hač do januara 2013 w Michałskej cyrkwi w Budyšinje.
  • wot 20. měrca 2013 wustaja so wona w Sakskim migraciskim srjedźišću w Reichenbachu.

Cyłkownje móžemy z přiwzaćom a rezonancu na wustajeńcu jara spokojom być.

2. Dźěłowy kruh “Łužiske muzeje a muzealne zarjadnišća” je so 2012 jónu zetkał.

Něhdźe 25 wobdźělinikow informowaše so 23. julija 2012 wo wuwiću a aktualnych předewzaćach towarstwa Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu.

Čłon předsydstwa towarstwa Joachim Rauhut rozłoži jednotliwe etapy nastaća Krabatoweho młyna a twarjenjow statoka wot lěta 2005.

Dr. Marija Měrćinowa ze Serbskeho instituta přednošowaše po tym wo temje “Hana z Raduša wabi za Persil” a pokaza z přikładami, kak wužiwachu so něhdy serbske motiwy we wabjenju. (Serbske Nowiny rozprawjachu wo zeńdźenju 24. 7.2012)

Druhe zetkanje w Serbskim muzeju dyrbješe chorosće dla wupadać.

Za lětsa stej zaso dwě zarjadowani planowanej. Jako městnosć zetkanja je mjez druhim domizniski muzej w Mosće w Delnjej Łužicy předwidźany.

3.W přichodźe chce naša sekcija zhromadne dźěło z Budyskim Serbskim muzejom dale pohłubšić. Prěni krok k tomu je, zo poskićeja so k wosebitym wustajeńcam wjedźenja. Termin za wjedźenje po lětušej jutrownej wustajeńcy wozjewimy hišće w nowinje.

Dr. Ines Kellerowa

Budyšin, 09.03.2013