2019/2020

Rozprawa sekcije literatura a wuměłstwo 2019/2020

Tohorunja a runje w podlěšenym rozprawniskim lěće 2019/20 su so znowa wjacori z něhdźe 20 čłonow našeje sekcije na wšelakich zjawnych zarjadowanjach wobdźělili. Zhromadna próca zwjazuje nas wosebje z Ludowym nakładnistwom Domowina, často přez Smolerjec kniharnju, a ze Zwjazkom serbskich wuměłcow, za kotryž organizuje naša čłonka Jěwa-Marja Čornakec prawidłownje diskusije wo nowych knihach (w rjedźe „tracTare”). W kooperaciji ze serbskimi spisowácelemi móžachmy tuž přeprosyć loni w aprylu k rozmołwje wo nowej knize Křesćana Krawca „Sej statok stajili“ w Budyskich „Tiroler Stuben“ abo k wuměnje myslow wo originelnym zhromadnym wudaću „rjećazoweje basnje“ Měrany Cušcyneje, Róže Domašcyneje a Měrki Mětoweje pod titlom „znaki pominaki kopolaki” w Serbskim domje. Wobě publikaciji namakaštej jara dobry wothłós w serbskich medijach, wo ilustrowanej kwadratiskej knižce třoch awtorkow pisaše Rejza Šěnowa, zo čitaše tute eksperimentelne teksty mjez lyriku a prozu „z wulkim lóštom, dušinej radosću a duchownym spokojenjom“.

Prócowanja wo pomjenowanje dróhi abo naměsta abo hewak něčeho w Budyšinje po Jurju Brězanu wostachu dale bjez wuspěcha. Tohodla chcu dźensa na Serbsku protyku pokazać, w kotrejž smědźachu naši čłonojo tři króć zasobu zajimawe přinoški wo spisowaćelach abo stawiznarjach wozjewić: Loni wo duchownym a powědarju pateru Romualdźe Domašce z Koslowa (k 150. narodninam), lětsa napisa Měrana Cušcyna jubilejny nastawk k 85. narodninam Jurja Kocha, a Piotr Pałys z Opola fachowe hódnoćenje k 110. posmjertnym narodninam serbsko-pólskeho archeologa Wójćecha Kóčki z Wownjowa (němsce Oehna). Wězo bjerjechmy tež wulkotne historiske zběrki z literarnym pozadkom na wědomje, kajkež wudachu loni na př. naš čłon Marko Grojlich z čitanku „A srjedźa Kaponica“ abo Michał Anders a Pětr Lipič ze swojimi wobrazami a powěsćemi z dawnych časow pod titlom „Z Lipicy do hole“. Serbski rozhłós je k hodom wo woběmaj wudaćomaj kompetentnje rozprawjał.

Skónčnje poradźi so nawjazać bliši kontakt z aktiwnej literarnej wědomostnicu w Gießenje a Drježdźanach, mjenujcy rodźenej Radworčanku Dianu Hickec, kotraž připósła nam hnydom swoju najnowšu zběrku teoretiskich studijow wo načasnej rjanej literaturje, tak zo móžachu „Serbske Nowiny“ swojich čitarjow wo tutym podawku aktualnje informować.

Dietrich Šołta, předsyda