Rozprawa dźěławosće Hornjoserbskeje rěčneje komisije 2013/2014

Hornjoserbska rěčna komisija je so w rozprawnej dobje wotpowědnje wustawkam 10. septembra 2013 wot předsydstwa Maćicy Serbskeje znowa powołała. Jedyn dalši čłon je so 22.1.2014 přidatnje powołał. Třo su HRK wopušćili, za to mamy dweju noweju čłonow, tuchwilu je nas 16 čłonow, kotřiž reprezentuja najwažniše institucije, w kotrychž je wužiwanje a šěrjenje spisowneje rěče bytostny nadawk. W nowej zestawje smy tež wolili nowe předsydstwo: Sonju Wölkowu jako předsydku, Michała Nuka jako městopředsydu a Danielu Heelemannowu jako pokładnicu.
HRK je so w l. 2013 štyri króć k wuradźowanjam zešła: 1. februara, 3. meje, 5. julija a 22. nowembra. Lětsa mějachmy dotal jedne posedźenje HRK 7. februara. Čłonojo su so z wjetšeho dźěla kaž hižo w zańdźenych lětach regularnje wobdźěleli, tak zo smy přeco dźěłakmani byli.
Na posedźenjach smy dale wobjednawali prawida hornjoserbskeje interpunkcije, kotrež je Timo Meškank předźěłał, štož smy mjeztym nimale zdokonjeli – LND planuje prawidła interpunkcije lětsa hromadźe z nowym nakładom rozebraneho prawopisneho słownika wozjewić.
Na předłoze je w nadawku HRK dale sobudźěłała poradźowarska skupinka, kotrejž přisłušachu Michał Nuk, dr. Irena Šěrakowa, dr. habil. Sonja Wölkowa a prof. dr. Edward Wornar, a kotraž je so w lěće 2013 jenož jónu zešła (17. januara) a lětsa tež jónu (14. januara 2014), tu smy powšitkowne prawopisne zasady wobjednali.
Personalne změny w HRK njejsu so hišće na internetowej stronje Maćicy Serbskeje zadźěłali – w tym zwisku chcu zwuraznić, swoju njespokojnosć z tuchwilnym stawom wokoło tuteje strony: ani wšě hižo jónu přidźěłane dokumenty wjace přistupne njejsu, a wosebje informatiwna a aktualna wona tuchwilu tež njeje

 dr. habil. Sonja Wölkowa
předsydka

Budyšin, 15.3.2014