2019/2020

Rozprawa Hornjoserbskeje rěčneje komisije 2019/2020

Hornjoserbska rěčna komisija je so w l. 2019 pjeć króć k wuradźowanjam zešła: 1.2., 29.3., 28.6. 13.9. a 15.11.2019. W lěće 2020 je jedne planowane posedźenje (31.1.) chorosće dla wupadnyć dyrbjało, dalše wotmě so kaž předwidźane 13.3. toho lěta. Mjeńša poradźowarska (klawsurna) skupina so 2019 hižo schadźowała njeje, dokelž je swoje dźěło – předźěłanje předłohi za wobzamknjenje w HRK – w předchadźacym lěće 2018 zakónčiła. Na posedźenjach HRK w lěće 2019 wobjednachu so prawidła wulko a małopisanja na zakładźe předłohi dr. T. Meškanka a klawsurneje skupiny. Tute dźěło hišće dokónčene njeje.

Zaměry posedźenjow su so we hłownym docpěli. Wuslědki posedźenjow HRK su so nadrobnje protokolowali, T. Meškank je je do naćiska cyłkownych prawidłow zadźěłał. Dźakuju so protokolantam a wšitkim čłonam HRK za aktiwne sobudźěło.

W lěće 2019 wotmě so nowopowołanje čłonow HRK přez Maćicu Serbsku, z tym přisłuša jej nětko 16 čłonow. Jako nowa institucija je pódla Serbskeho instituta, Instituta za sorabistiku, Ludoweho nakładnistwa Domowina, Rěčneho centruma „WITAJ”, serbskeho rozhłosa a serbskich wučerjow (namjety ze strony LASUB) w HRK nětko zastupjeny rěčny serwisowy běrow Domowiny. Na posedźenju z wólbnej zhromadźiznu 13.3.2020 schwali so rozprawa wo dźěławosći a wuzwoli so nowe předsydstwo: Jako předsydka na dalšej dwě lěće wuzwoli so dr. Sonja Wölkowa, jako jeje zastupjer Michał Nuk.

dr. habil. Sonja Wölkowa, předsydka