Vorträge auf Hauptversammlungen in Bautzen

9.3.2024
dr. Susanne Hozyna
Graby, Mjedwjedź, Kosmatej - lěsny demon jako postawa srjedźo- a wuchodnoeuropskich ludowych tradicijow

18.3.2023
dr. Leńka Šołćic
Róla (hornj)serbskeje wobchadneje rěče w modernym swěće (Serbow)

Trudla Malinkowa
Prócowanja Maćicy Serbskeje wo serbske pomniki

30.4.2022 Die Ansprachen der ehemaligen und amtierenden Vorsitzenden anlässlich des 175. Gründungsjubuiläums finden Sie hier.
 

2.10.2021
Anna Měrćinowa
„Alois Andricki - martrar serbskeho ludu“. Změny w historiskim wopominanju

26.9.2020
dr. Robert Lorenc
"Statistika łužiskich Serbow". Analytiske přistupy ke klasikarjej sorabistiskeje publicitiski

9.3.2019
prof. dr. Nicole Dołowy-Rybańska, dr. Cordula Ratajczakowa
Zhubjene dźěći. K problematice serbskich noworěčnikow na Serbskim gymnaziju Budyšin

17.3.2018
dr. Petr Kaleta
Serbja w Ludowej komorje NDR 1949-1989

dr. Pětš Šurman
Wóznam póśěgow mjazy Maćicarjami/Maśicarjami Górneje a Dolneje Łužyce. Pśemyslowanja pśi góźbje jubileuma nowozałoženja wědomnostnego towaristwa w Chóśebuzu

11.3.2017
Wito Bejmak
Maćične knihi we world wide web

Měrćin Wirth
Ewangelscy Serbja w Hornjej Łužicy po lěće 1945

dr. Hartmut Leipner
Aktualna situacija ewangelskich Serbow w Dolnej Łužcy

28.2..2015
prof. dr. Christian Prunitsch
Hdźe započina so sorabistika a hdźe so kónči?

15.3.2014
dr. des. Theresa Jacobsowa
Serbska ludowa reja mjez žiwej a prezentowanej kulturu

9.3.2013
dr. Lenka Šołćic
Wuwiće a princip serbskeho prawopisa a aktualne nałožowanje

3.3.2012
dr. Ines Kellerowa
Narodna drasta wokoło Slepoho. Aspekty jeje wuwića

30.4.2011
dr. Viktor Velek
Serbske nahrawanja na tačelach 1920tych lět

Axel Arlt
Wo wužadanju digitalneho časa za žurnalizm

10.4.2010
dr. Annett Brězanec
Zběrki Maćicy Serbskeje w Serbskim instituće – zakład narodneho pomjatka Serbow

dr. Pětš Šurman
Hendrich a Karlo Jordan – kak stej serbstwo w Dolnej Łužycy wobwliwowałej

18.4.2009
dr. Hauke Bartels
Wó funkciji słownikow a korpusa dolnoserbšćiny za rěcnu dokumentaciju a rěcywědne slěźenje

Jan Malink
Pochad a dźensniše wužiwanje narodnych hesłow Serbow

29.3.2008
dr. Franc Šěn
Wuznam a dóńt Hórnikoweje knihownje w Praze

Trudla Malinkowa
Gustaw Alwin Mjerwa (1882–1958)