Wopyt wyšeho měšćanosty

Štwórtk zetkachu so zastupjerjo Domowiny z wyšim měšćanostu Budyšina, Karstenom Vogtom. Bě to zdobom prěnja dźěłowa rozmołwa po wólbach měšćanosty. Přitomni rozmołwjachu so mj. dr. wo wučbje serbšćiny na zakładnych šulach w měsće. Dotal nimo Serbskeje zakładneje šule žana druha šula serbšćinu njeposkića, štož měło so w přichodźe změnić. Město prócuje so wo dalše kroki a rozmołwy, zo bychu zhromadnje za pućom pytali, serbšćinu na dalšej šuli poskićić. Zakład za wuwučowanje je wotpowědny wučbny material, kiž wudźěła so tuchwilu pola Sakskeho ministerstwa za kultus.

Dalša tema bě akcija na hodownych wikach, jako su Slepjanske dźěćatko tam napodobnili. Tuta akcija bě wulki protest ze Slepjanskeje kónčiny wubudźiła. Přitomni rozjimachu, hač njehodźi so lětsa skerje regionalny nałožk na Wjacławskich wikach předstajić. Widźomnu dwurěčnosć na zjawnych značkach w měsće su tohorunja rozjimali. Přezjedni běchu sej, zo su při tym hišće rezerwy.

Ze stron Domowiny wobdźělichu so Dawida Statnik, předsyda, Leńka Thomasowa, amtěrowaca županka župy “Jan Arnošt Smoler” Budyšin  a Katja Liznarjec, regionalna rěčnica Domowiny.

Foto: Domowina

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment