Rozprawa sekcije hudźba 2015/2016

W minjenej dobje smy jako sekcija hudźba Maćicy Serbskeje přewjedli přednoškowy a diskusijny wječork na temu: Wudaće „Podlěća“ a z tym zakónčenje projekta: wudaće a nakładowanje „Počasow“ K.A. Kocora/H. Zejlerja. Wuznam za praktisku serbsku hudźbnu kulturu kaž tež za zběhnjenje jeje prestiža w njeserbskim susodstwje. A w tutym lěće mamy tež hišće předwidźane, so zaběrać ze Smolerjowymi "Pěsničkami".

Trěbne přispomnjenje: Přeprosył běch na mjenowany přednošk tež zjawnje, mjez druhim přez Serbske Nowiny. Prosych wo to, zo by so zarjadowanje přiwzało tež do pjatkowneje „Protyki“. Tam pak mějachu na wažniše skedźbnić kaž „Wodźenje po Wojerowskim měšćanskim muzeju“; „Wodźenje po Budyskim měšćanskim muzeju“ abo hišće nuznišo: „Kulturny konwent we Wojerowskej kulturnej fabrice“ a kónčichu wozjewjenja z wutoru, 24.2., potajkim dźeń do Maćičneho přednoška. A to so mi njesta prěni raz tak! Tež w Pjatkownych (19.2.) „Pokiwach“, hdźež samo na „Natwarjacy kurs serbšćiny za póndźelu 29. februara“ skedźbnichu, njemějachu za zarjadowanje Maćicy pjeć dnjow prjedy toho žane městno. Skónčnje so přeprošenje ani póndźelu, ani wutoru njejewi. Tuž tam srjedu rano zazwonich, hač maja docyła hišće wotpohlad wozjewjenja. To njeje žane přistojne wašnje!

 

Měrko Šołta, předsyda

Budyšin, 5.3.2016