2018/2019

Rozprawa stawizniskeje sekcije 2018/2019

Wot lońšeje hłowneje zhromadźizny Maćicy Serbskeje je stawizniska sekcija w Budyskim hosćencu „Wjelbik“ přewjedła dwě zjawnej zarjadowani w rjedźe Maćičneje akademije. Běštej to:

1.: 22. nowembra 2018 předstaji Robert Wuchatsch z Melbourna, kotrehož serbscy prjedownicy běchu w 19. lětstotku ze Žarkow pola Wósporka do Awstralskeje wupućowali, swoju knihu wo stawiznach swojeje swójby. Kniha „Särka to Westgarthtown. The Wuchatsch Family in Germany and Australia“ (Wot Žarkow do Westgarthtowna. Wuchačec swójba w Awstralskej a w Němskej) měješe swoju knižnu premjeru 28. oktobra we Westgarthtownje. Jeje zjawne předstajenje we „Wjelbiku“ bě na přeće awtora knihi kombinacija mjez swójbnym zarjadowanjom a Maćičnej akademiju, při čimž bě swójba zestajerka programa. Tute dwojenje njebě jara zbožowne, dokelž: Sprěnja bě program bóle na swójbu wusměrjeny a mjenje za zajimowanu zjawnosć. Zdruha bě rumnosć we „Wjelbiku“ z něhdźe 70 wopytowarjemi přepjelnjena. Z nich běchu někak 20 wopytowarjo Maćičneje akademije, dalši zajimcy su – widźo přepjelnjenu rumnosć – so zaso zawróćili a wotešli. Wučba z toho je, zo zarjadowanje tajkeho z priwatnymi zajimami kombinowaneho razu w přichodźe wjac přewjesć nochcemy.

2.: 7. februara 2019 přednošowaše Trudla Malinkowa na temu Na serbskich slědach po Awstralskej. Zaćišće z lońšeho wopyta pola serbskeju towarstwow na pjatym kontinenće“. Na zakładźe mnohich wobrazow poda referentka zaćišć wo serbskich slědach, kiž hodźa so dźensa hišće w Awstralskej namakać, a wo dźěławosći tamnišeju serbskeju towarstwow Wend/Sorb Society of South Australia w staće Južna Awstralska a Wendish Heritage Society Australia w staće Victoria.

Třeći a posledni přednošk w tutej sezonje změjemy hižo přichodny štwórtk, 14. měrca. Slawist a kulturowědnik Julian Nyča porěči na temu „,Horjekach je wótcny kraj!‘ – Wopomnjenska kultura w dwurěčnej Łužicy po Prěnjej swětowej wójnje“. Na to sće hižo nětko wšitcy wutrobnje přeprošeni. Rjad Maćičneje akademije smy nazymu 2009 załožili, tak zo změje bórze 10lětny jubilej. Tež w přichodźe chcemy jón dale wjesć. Stawizniska sekcija ma tuchwilu 13 zapisanych sobustawow. Ju nawjedujetaj Trudla Malinkowa jako předsydka a dr. Edmund Pjech jako městopředsyda. Sekciske zhromadźizny wot lońšeje hłowneje zhromadźizny MS njejsmy přewjedli. Njemějachmy to za trěbne, dokelž so drobne přihotowanske dźěła w mjezsobnym zwisku dorěča.

Trudla Malinkowa, předsydka

Budyšin, 9.3.2019