Rozprawa dźěławosće sekcije literatura a wuměłstwo 2008/2009

Dnja 20. nowembra 2008 je sekcija w budyskim Serbskim domje přewjedła diskusijny wječor wo nowej antologiji serbskeje prozy “Cyblowe suknički”, kotrež je LND zańdźene lěto wudało. Pro a contra přednošowaštaj prof. Lucija Hajnec a prof. Dietrich Šołta a na to wuwi so žiwa diskusija wosebje mjez awtorami a přitomynmi zajimcami.

Zarjadowanje je so w serbskich medijach derje wotbłyšćowo.

Wěmy zo su tajke diskusijine zarjadowanja wažne a je wotpohlad dalše tajke organizować.

Kedźbuhódny Kolokwij k 100. posmjertnym narodninam Pawoła Neda, zhromadne zarjadowanje Serbskeho instituta, Maćicy Serbskeje a Domowiny w Budyšinje 31. oktobra a 1. nowembra 2008 je so tež wot čłonow sekcije podpěrowało z organizaciju w předpolu abo tež přednoškom, diskusijinym přinoškom.

27. septembra 2008 – 16. zeńdźenje Sakskich entomologow, mjetelčkarjow w Serbskim domje wone běše wěnowane serbskim wědomostnikam Maćicarjam

Korli Bohuměrej Šěci – składnostnje 150. narodnin a Michałej Rostokej – składnostnje jeho 115. posmjertninow.

Mjez wjacorymi přednoškami je wučer – a Maćicar Jan Kral rěčał ke Wědomostnym kontaktam Michała Rostoka k jendźelskemu entomologej Robertej MacLachlanej, “wosahowacemu wučencej”.

Ja smědźach přitomnych w mjenje předsydy Jana Malinka serbsce a němsce witać.

Zarjadowanja druhdźe

Zo so Maćicarjo tež na druhich zarjadowanjach wobdźěla, ćim bóle hdyž su we Łužicy a na češć Maćicarjow, to je samozrozumliwe. Tak wobdźělichu so čłonojo sekcije na swjedźenskim zarjadowanju 175. narodnin sławneho Michała Hórnika njedźelu 7. septembra 08 we Worklecach.

Wustajeńca “900 g Gehacktes, hrubane – Hornjołužiske slěborne drohočinki 11. lětstotka”, namakankow, kotrež so před 4 lětami blisko Budyšina namakachu, běchu wot spočatk junija 08 w Krajnym muzeju w Japanskim palaisu Drježdźanach widźeć.

We wjacorych přednoškach w času wustajeńcy tematizowachu so wězo tež Serbja. Ja běch na přednošku “Serbja – Němcy – Polacy – Mišnjanske knježerstwo, Die Mark Meißen w 10. a 11. lětstotku” dr. Andreja Thiemeho (5. junija).

Maćicar prof. Dietrich Šołta přednošowaše tam k tučasnej situaciji Serbow (25.9.).

Wukraj

W mjenje předsydy gratulowachmy Maticy Slowenskej spočatk awgusta 2008 k 145. jubilejej załoženja w Martinje a dźakowachmy so za přeprošenje na třidnjowske jubilejne zarjadowanja, na kotrychž pak so njewobdźělichmy.

We wukraju w Praze wobdźělich so tež na žarowanskej swjatočnosći Maćicarja njeboh prof. Jřija Mudry dnja 6. měrca lětsa.

Jedne z předewzaćow sekcije je, zo wotewrimy so z našimi zarjadowanjemi tež němskorěčnym zajimcam, zo zapřijamy do našich zarjadowanjow tež Němcow. To móhli najlěpje snano z wopytami w atelierach serbskich wuměłcow zwoprawdźić. To jedyn dypk, kotrež smy sebi zańdźene lěto hižo předewzali. Snano so nam lětsa zešlachći.

Čłonojo sekcije su so wobdźělili tež na druhich zarjadowanjach Maćicy, na wotewrjenju wustajeńcow a podobnym. Wědźo, zo je kulturnych zarjadowanjow w Serbach husto dosć, zo so woni kopja a zo maš začišć zo je jich přewjele.

Jurij Łušćanski

Budyšin, dnja 17.4.09