Rozpšawa Maśice Serbskeje na głownej zgromaźinje Maćice Serbskeje w Budyšynje na lěto 2010/2011

Cłonkojstwo

- Maśica Serbska ma 26 zapisanych cłonkow

- cłonki źěłaju w pśisamem wšyknych serbskich resp. na serbskem pólu źěłajucych institucijach w Dolnej Łužycy; wšykne su zastupniki dolnoserbskeje inteligence

- se procujomy wó wabjenje nowych cłonkow; późěl wuměnkarjow wucynijo něźi 1/3

Aktiwity

- głowna zgromaźina w maju 2010 w Serbskem muzeju w Chóśebuzu; P. Šurman jo wjadł cłonki Maśice a gósći pśez wustajeńcu ku góźbje 130-lětnego jubileuma Maśice Serbskeje

- publikaciju k wustajeńcy a k wšakim aspektam stawiznow Maśice w Dolnej Łužycy (Martina Nowakojc a P. Šurman, glěd. Serbske drogotki 2010 = rěd Chóśebuskego Serbskego muzeja; wobej stej knigły w aprylu 2011 w Chóśebuzu teke nimskej zjawnosći pśedstajiłej)

- tuchylu se pśigótujo publikacija k stawiznam Maśice pśez něgajšnego pśedsedarja Měta Pernaka, kótaraž se z boka Ludowego nakładnistwa Domowina wudajo

- we wobłuku wustajeńce wó stawiznach Maśice su se w muzeju dalšne zarědowanja wótměwali, kenž su wugótowali cłonki Maśice (w septembrje 2010: P. Janaš a K. Lischewsky k tšojenjam wokoło domowniskego a drastwinego swěźenja we Wětošowje 1930; cytanje z knigłow Johannesa-Paula Köglera, Die Unendlichkeitsblume, źož stoj młody Dolnoserb za cas 2. swětoweje wójny w srjejźišću (glěd. Sorbische Identitätssuche im Dritten Reich, in: LR 59 /20.9.2010/ 219)

Na pólu serbskich pomnikow

- Na póstarcenje Maśice jo se w nowembrje 2010 nowozałožył něgajšny pomnikowy wuběrk pód mjenim – źěłowa kupka „Znankstwa serbskeje rěce, kultury a žywjeńskich wašnjow w Dolnej Łužycy“ - pśigótowańske źěło z boka cłonka Maśice, Sylka Polencojc-Laubensteinowa a dr. Pětša Šurmana

- pśigótujo se wót wuběrka tofla k cesći serbskich fararjow w Lubnjowje (J. Choinanus, G. Hauptmann, K. Stempel)

- 18.12.10: wóswěśenje wopomnjeńskeje tofle za wušywarku Pawlinu Krawcowu na Žandojskej droze 4 (Chóśebuz), źož su cłonki Maśice wopśimjeśowe źěło pódpěrali a swětocnosć sobu financěrowali