Rozpšawa Dolnoserbskeje rěcneje komisije 2015/2016

Dolnoserbska rěcna komisija (DSRK) jo se 2015 jano raz zmakała (24.2.), což jo głownje zwisowało z wósebnymi wupominanjami sobuźěłaśerjow SI pśez interne pśerědowanja.

Pśiwobrośiła jo se rěcna komisija hyšći raz tomu »ó« we wósebnych, dotychměst jasnje njerědowanych pozicijach. Dalej jo se diskutěrowało wó naraźenjach za serbske mě nastawajucego jazora blisko Chóśebuza a powšyknje wó roli DSRK glědajucy na nowe geografiske a hynakše oficialne pomjenjenja.

dr. Fabian Kaulfürst, powědaŕ

Budyšyn, 5.3.2016