język   Rěč/Sprache/Language
język
Rěč/Sprache

Srdecznie witamy!

 

Domowina broni interesów ok. 60.000 Łuźyczan, którzy żyją w Wolnym Państwie Saksonii, w Kraju Brandenburgii i innych landach. Organy kierownicze Domowiny są demokratycznie wybierane i reprezentują wszystkie warstwy i grupy interesów narodu serbołużyckiego.

W działalności statutowej Domowina stawia sobie za cel:

- obronę zachowania i rozwoju języka łużyckiego i serbołużyckiej świadomości narodowej, zachowanie serbołużyckiej tradycji i serbołużyckiego obszaru zasiedlenia,

- wspieranie Łużyczan i serbołużyckie stowarzyszenia w ich dziele narodowym,

- reprezentację narodowych interesów serbołużyckich wobec opinii publicznej, instytucji i władz komunalnych (gmin), powiatowych (okręgowych), krajowych i federalnych,

- obronę konstytucyjnych uregulowań dotyczących ochrony i wspierania mniejszości narodowych i językowych, a także przestrzegania stosownych postanowień ustawowych i porozumień międzynarodowych,

- popieranie wzajemnego zrozumienia i toleracji, przyjaznego i równoprawnego współżycia między ludźmi różnych narodowości i języków, w tym między ludnością serbołużycką i niemiecką,

- pielęgnowanie przyjacielskich stosunków z małymi narodami, mniejszościami narodowymi i międzynarodowymi zrzeszeniami grup narodowych oraz reprezentowanie wspólnych interesów.

NEWS

Serbski kšywowy zwězk Domowina jo se pśed 75 lětami jano pór dnjow pó zakóńcenju wójny ako zjawnje statkujuca organizacija pśipóznała. Z tym jo se...

 

Der sorbische Dachverband Domowina wurde vor 75 Jahren schon wenige Tage nach Kriegsende als öffentlich wirksame Organisation anerkannt. Damit...

Der Geschäftsführer des sorbischen Dachverbandes Domowina, Marko Kowar, hat heute die neue Mitarbeiterin für Projekte in der mittleren Lausitz,...

(Kopie 7)

INFO

Som rad Serb, dokulaž...
Sym rady Serb, dokelž...

Som rad Serb, dokulaž cuju se wjelgin wusko z Łužycu, jeje kulturu a rěcu zwězany. Móje wulěty do Łužyce słuše pśecej k tym nejlěpšym. Serbšćina jo we wšyknych swójich formach mója nejlubša rěc. Ze zagóritosću pišu za źiśecy casopis Płomje a wobźěluju se na młogich serbskich projektach w modernych medijach.
Norbert Eckstein (40)

Facebook Button