język   Rěč/Sprache/Language
język
Rěč/Sprache

Srdecznie witamy!

Domowina broni interesów ok. 60.000 Łuźyczan, którzy żyją w Wolnym Państwie Saksonii, w Kraju Brandenburgii i innych landach. Organy kierownicze Domowiny są demokratycznie wybierane i reprezentują wszystkie warstwy i grupy interesów narodu serbołużyckiego.

W działalności statutowej Domowina stawia sobie za cel:

- obronę zachowania i rozwoju języka łużyckiego i serbołużyckiej świadomości narodowej, zachowanie serbołużyckiej tradycji i serbołużyckiego obszaru zasiedlenia,

- wspieranie Łużyczan i serbołużyckie stowarzyszenia w ich dziele narodowym,

- reprezentację narodowych interesów serbołużyckich wobec opinii publicznej, instytucji i władz komunalnych (gmin), powiatowych (okręgowych), krajowych i federalnych,

- obronę konstytucyjnych uregulowań dotyczących ochrony i wspierania mniejszości narodowych i językowych, a także przestrzegania stosownych postanowień ustawowych i porozumień międzynarodowych,

- popieranie wzajemnego zrozumienia i toleracji, przyjaznego i równoprawnego współżycia między ludźmi różnych narodowości i języków, w tym między ludnością serbołużycką i niemiecką,

- pielęgnowanie przyjacielskich stosunków z małymi narodami, mniejszościami narodowymi i międzynarodowymi zrzeszeniami grup narodowych oraz reprezentowanie wspólnych interesów.

 


 


NEWS

Pod nawodom předsydki Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT), Kathariny Jurkoweje, su so skupina 25 serbskich wučerjow a studentow wučerstwa, kubłanska...


 

Wjeršk klětušeho „Lěta Zejlerja a Kocora“ budźe „serbski spěwanski swjedźeń” sobotu wječor, 29. winowca/okotobra 2022, w Budyskej „Krónje”....

(Kopie 7)


Facebook Button