zvolte jazyk   Rěč/Sprache/Language
zvolte jazyk
Rěč/Sprache
file.title

Wupisanje dźěłowych městnow | Stellenausschreibungen


WUPISANJE

W zarjedźe Domowiny ma so hnydomnje městno

kubłanskeje referentki za młodźinu/

kubłanskeho referenta za młodźinu

wobsadźić.

Pytana je kreatiwna a angažowana wosobina, kotraž zamóže wobsahowje a organizatorisce koordinować a zajimcow do zhromadnych projektow wjazać.

Dźěłowe wobłuki

- koordinowanje poskitkow w ramiku dźěćaceje a młodźinskeje pomocy

- koncepcionelne wuwiwanje a přewjedźenje projektow na polu kubłanja

- wutworjenje poradźowanskich poskitkow za serbsku młodźinu

- sobuskutkowanje w gremijach młodźinskeje pomocy

- kwalitny management a naprawy k skutkownemu škitej dźěći a młodostnych

Wuměnjenja za přistajenje

- pedagogiske, socialnopedagogiske abo za dźěłowy wobłuk přirunajomne wysokošulske wotzamknjenje

- ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny

- kmanosć samostatneje dźěławosće, zwólniwosć zasadźenja a fleksibelnosć

- jězbna dowolnosć

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin tydźensce, hodźi so pak přez dalše dźěłowe wobłuki časowje rozšěrić.

Přistajenje je na zakładźe spěchowanskeje doby na lěto 2019 wobmjezowane, hodźi so pak w padźe přizwolenja podlěšić. Wotpohladane je dołhodobne přistajenje w ramiku móžnosćow dźěłodawarja.
Mzda płaći so po TV-L. Dźěłowe městno je Budyšin.

Na požadanje ćežkozbrašenych so při jenakich kmanosćach prěnjotnje dźiwa.

Zajimujeće-li so za městno, potom wjeselimy so na Waše pisomne požadanske podłožki. Na prašenja Wam rady wotmołwimy.

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.

Póstowe naměsto 2

02625 Budyšin

sekretariat@domowina.de


Im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK) ist zum 01.01.2020 die Referentenstelle (m/w/d) „Angelegenheiten der Sorben“ im Referat 21 unbefristet in Vollzeit zu besetzen

Im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK) ist zum 01.01.2020 die
Referentenstelle (m/w/d) „Angelegenheiten der Sorben“
im Referat 21 (Allgemeine Kulturangelegenheiten, Sorben, Erinnerungskultur)
unbefristet in Vollzeit zu besetzen:

https://www.karriere.sachsen.de/karriere-verwaltung/rest/file/5563/download

 


Facebook Button