Mina Witkojc

* 28.05.1893 Bórkowy
† 11.11.1975 Popojce

 • zakładna šula w Bórkowach (Błota)
 • słužabna w Barlinju
 • źěłaśeŕka w industriji
 • źěło w rolnikaŕstwje w Bórkowach
 • 1922 pśesedlenje do Budyšyna
 • wucba serbšćiny pla Arnošta Muki
 • redaktorka serbskich casnikow a casopisow ako Serbski Casnik a Pratyja
 • wrośenje do Dolneje Łužyce do Bórkow
 • wšakorake drogowanja do słowjańskego wukraja a politiski angažement za mjeńšyny zakaz pówołanja a wót 1941 zakaz
 • pśebywanja we Łužycy
 • 1954 wrośenje do Bórkow źěła ako basnikaŕka a publicistka

Mina Witkojc z chudych poměrow póchadna, namakajo swóju drogu k pisanju basnjow, nastawkow, žywjeńskich nazgónjenjow pśipadnje pśez zmakanja ze Serbami a Čechami. Pśez swójo kulturne źěło jo wóna wjelgickan pśinosowała k wuwiśeju nowšeje serbskeje literatury.
Južo wót 1922 jo cłonk Maśicy Serbskeje, serbskemu knigłowemu towaristwoju (źinsa: wědomnostne towaristwo), kótarež jo se ako prědne górnoserbske towaristwo južo 1847 załožyło a jo tek źinsa hyšći aktiwne.
Źinsa nosytej bórkojska zakładna a wuša šula a bórkojska biblioteka mě “Mina Witkojc ”. W Chóśebuskem wejsnem źělu Nowy Chmjelow maju drogu Miny Witkojc a w rěźe bramborskich „žeńskecych městnow” pśiwobrośijo se jej tofla pśi bórkojskej bibliotece.
Myto Miny Witkojc Bramborskego ministaŕstwa za wědomnosć, slěźenje a kulturu pósći se kužde druge lěto.