Biblioteka

Twórjenje našych lětosnych jubilarow Miny Witkojc, Mata Kosyka a Bogumiła Šwjele jo tak wjelerake a wobšyrne, až se zawěsće wupłaśijo tu abo tamnu twóŕbu cytaś.
Woglědajśo se do Dolnoserbskeje biblioteki w chóśebuskem Serbskem domje a dajśo se póraźowaś, kótaru twórbu pasujo k Wašym zajmam abo wužywajśo online-póbitowanje.

wótwórjeńske case:
pónjeźele 10:00 – 16:30
wałtora 10:00 – 16:30
srjoda 10:00 – 16:30
stwórtk 10:00 – 16:30
pětk 10:00 – 12:00

Link: Online-Katalog Dolnoserbskeje bilioteki