PŚIJAŚELA - PISMIKI - PROMINENTNE

Literarne wuběźowanje za wše generacije a dwě rěcy

Titel Superstar se skerjej njezwězujo ze serbskeju literaturu. Weto wóni su, wóne superstary:


Mato Kosyk, roźony we Wjerbnje, jo kśěł rad źěłaś ako faraŕ w swójej domowni a jo stwórił mjazy drugim klasikaŕ dolnoserbskeje literatury „Serbska swajźba w Błotach“.

Mina Witkojc, naroźona w Bórkowach (Błota), jo wótrosła w chudych poměrach a jo nawuknuła akle pózdźe serbsku rěc cytaś a pisaś.
Wóna jo źěłała ako redaktorka, basnikaŕka a publicistka a jo spisała rědnučke domowniske basni rowno tak ako patriotiske pisma.

Bogumił Šwjela, naroźony w Skjarbosću, jo wótrosł w faraŕskej familiji a jo zběrał pólinowe mjenja, jo pisał słowniki a gramatiki za nawuknjenje serbskeje rěcy a jo był redaktor wšakorakich serbskich casnikow, to wšykno pódla swójogo źěła ako faraŕ.

Literarne wuběźowanje w dwěma rěcoma (dolnoserbski a nimski) a za wšykne generacije se wobrośijo na zajmcow, swóje mysli k mjazycłowjeskim, domowniskim abo cełotowarišnostnym temam napisaś a zapódaś. Rědna góźba su 130. narodny źeń Miny Witkojc 28. maja 2023, 150. narodniny Bogumiła Šwjele 5.09.2023
a 170. narodny źeń Mata Kosyka 18.06.2023.

Literarne wuběźowanje se wót župy DOMOWINA Dolna Łužyca z.t. wuwołajo a pśewóźujo se ze zarědowanjami k žywjenju a statkowanju tśich jubilarow na wšakich městnach w Dolnej Łužycy.
Jury wuzwólijo nejlěpše pśinoski, kótarež maju se wózjawiś. Wósebne myto jo pśedwiźone za nejlěpšy tekst w dolnoserbskej rěcy.

Pśinoski mógu se zapódaś we wšakorakich literarnych žanrach ako krotkopowědanki, lyrika, spiwne teksty, poetriski slam…

Termin za wótedaśe tekstow w pisnej abo digitalnej formje jo 30. september 2023.
Adresat jo
župa DOMOWINA Dolna Łužyca z.t.,
droga Augusta Bebelowa 82,
03046 Cottbus/Chóśebuz

abo ako e-mail:
literaturwettbewerb@domowina.de

Download: