Cłonki jury literarnego wuběźowanja PŚIJAŚELE-PISMIKI-PROMINENTNE

Ingrid Hustedtowa (*1956)
Spisowaśelka a wudawaŕka
wucabnica za serbšćinu a rušćinu na DSG Chóśebuz
lektoŕka za serbske wucbnice, redaktoŕka
źěła za serbske medije
cłonk Lichego Nimskego zwězka awtorow – FDA Bramborska
wózjawiła:      
basni, wulicowańka a źiwadłowe graśa w serbskej a nimskej rěcy, teke w swójich knigłach

Brigitte König (*1959)
ewangelska wósadowa pedagogikaŕka
cłonk Koła awtorow Lubin
wózjawiła:      
basni a wulicowańka w nimskej błośańskej pśirěcy
a w nimskej rěcy, w regionalnych casopisach,
kalendarjach a w swójich knigłach

Jill-Francis Ketlicojc, Źilka (*1991):           
studium powšykneje a pśirownujuceje literarneje wědomnosći
pśełožowaŕka za dolno- a górnoserbšćinu, pólšćinu a jenźelšćinu
redaktorka  za serbski tyźenik Nowy Casnik
cłonk Lichego Nimskego zwězka awtorow – FDA Bramborska.
wózjawiła:      
serbske a nimske basni a teksty za źiśi a dorosćonych
předna zběrka z tšojeńkami za źiśi (2020)
prědna zběrka z nimskimi a serbskimi basnjami za dorosćonych (2023)

Torsten Mak (*1967)            
wucabnik za serbšćinu a nimšćinu na DSG Chóśebuz ze śěžišćom pśedstajajuce graśe
zgótowanje šulskich knigłow w ABC Chóśebuz
pśinoski za serbske medije; lektorat za serbske teksty

Bernd Pittkunings (*1960):
bibliotekaŕ w Dolnoserbskej bibliotece Chóśebuz
serbski pěsnikaŕ, bajaŕ a kabaretist  
musikaliski-literariske programy za wšykne generacije
kolumny za Serbske radijo rbb
pśinoski za serbske a nimske casniki a casopise,
pśełožowaŕ za serbšćinu
nosaŕ Myta Miny Witkojc kraja Bramborska 2022
wózjawił:
swóje spiwy, basni, bajki a dalšne teksty w nimskej,
dolnoserbskej a górnoserbskej rěcy a teke w nimskej łośańskej pśirěcy, teke w swójich knigłach, na kaseśe, cejdejkach a na koncertach