Serbja a Samojo rjap wuwića swojich regionow tworja – wuměna w Budyšinje

Delegacija Samow a dalšich wobydlerjow šwedskeje doliny Tornedalen je w ramiku wopyta LEADER-regiona Hornjołužiska hola a haty wutoru, 24.5., popołdnju nimo druhich serbskich institucijow tež Domowinu wopytała. Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, je skupinu w Serbskim domje witał a zwěsćił:

„Starodawna domoródna ludnosć ma wosebitu kompetencu při wužiwanju zrosćenych specifiskich potencialow regionow. Tohodla mam za spomóžne, zo sej nětko LEADER-regionaj ze Šwedskeje a Łužicy hromadźe we wuměnje praktiski wuznam žiweho kulturneho a rěčneho herbstwa swojich awtochtonych ludow wotkrywatej. My jónkrótnosć regiona tworimy, a tohodla je regionej k wužitku, nam při zdźerženju našich wosebitosćow poboku być – w rozmołwje pytnjemy, zo dyrbi so tute dopóznaće wšudźe hišće dale šěrić.”

LEADER-program słuži wuwiću wjesnych kónčin w EU a podpěruje regionalnych akterow.

Wobraz: Jednaćelka „Wjelbika”, Mónika Lukašowa, wita lěsnu Samowku Lenu Greus do swojeho serbskeho hosćenca w Budyšinje. Foto: Pětr Brězan

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert