Na Mikławša ze serbskimi pakćikami do pěstowarnjow

 

Na Mikławša stej kubłanska referentka Domowiny, Katrin Suchec-Dźiwsławkowa, a regionalna rěčnica za teritorij župy „Jan Arnošt Smoler” Budyšin, Katja Liznarjec pěstowarnjam wosebite pakćiki přepodałoj. W pakćikach běchu nowej Kamishibai-powědce wo Připołdnicy a Pumpoće, kotrejž je Sonja Hrjehorjowa zhotowiła, dźěćacy trikowy film wo Krabaće, CD-ka ze serbskej hudźbu a nowše dźěćace knihi Ludoweho nakładnistwa Domowina (LND) kaž tež wšelake materialije za kubłarki a kubłarjow z Rěčneho centruma Witaj (RCW) zapakowane. Wobdźělena běše tež Weronika Butendeichowa z RCW a w Radworje tež čłonka staršiskeje iniciatiwy Birgit Elsner.

W Radworskej AWO-pěstowarni su dźěći předšulskeje skupiny serbski adwentny spěw „Prěnju swěčku zaswěću" předspěwali – wšitke dźěći su němskeho pochada, někotre Witaj-skupinu wopytuja - kubłarka knjeni Sporka je spěw z nimi nazwučowała. W katolskim dźěćacym domje su wšitke pěstowarske dźěći serbski spěw wo Mikławšu a „Wjele zboža přejemy" zaspěwali - wonka na zahrodźe dźěćaceho domu (hlej foto). W serbskej pěstowarni „Jan Radyserb Wjela” Budyšin su tež pěstowarske dźěći na zahrodźe tři (před)hodowne spěwy zhromadnje zaspěwali.

 

Foto: Domowina

 

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert