Namołwa za Wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko - za dorosćenych 2024

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t. namołwja wšitkich dorosćenych z cyłeje Łužicy, kotřiž čuja so z rjanej serbskej tradiciju zwjazani a kotrymž leži hajenje a zdźerženje tuteho nałožka na wutrobje, so na našim wubědźowanju wobdźělić.

Móžeće so tež z wjacorymi kolekcijemi w wšelakich technikach wobdźělić. Nałožujće při pyšenju wašeje kolekcije, kotraž wobsteji z třoch wudutych kokošacych jejkow, jenož znate serbske techniki z tradicijonelnymi srědkami. Hódnoćić budźa so:
- wóskowanska technika / jedno- a wjacebarbna
- bosěrowanska technika / jedno- a wjacebarbna
- škrabanska technika a wužrawanska technika

Dźiwajće při debjenju serbskich jutrownych jejkow na bohate tradicije w dekorje a barbje a wariěrujće je z dobrymi idejemi, kaž n. př.:
- přez geometriske formy z wottřihanymi pjerjami kaž třiróžki, štyriróžki,kruhi abo z jehličku kaž dypki, smužki...
- přez naturalistiske a stilistiske motiwy kaž kćenja, ranki, łopjena n.př. bołmina, sněhowki abo zwěrjata n.př. kokoš, wowca...
- přez symbole kaž wutroba, křiž, jutrowne jehnjo a napisy kaž Žohnowane jutry...

Wotedajće waše kolekcije hač do 16.02.2024 (płaći póstowy kołk):
- w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje, Póstowe naměsto 2
- pola Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu w Budyšinje, Póstowe naměsto 2
- w Serbskej kulturnej informaciji ”Lodka” w Choćebuzu, Awgust-Bebelowa-droga 8
- w běrowach Domowiny z.t. w Slepom, Měrowa 65;
    we Wojerecach, Drježdźanska 18;
    w Chrósćicach, Hórnikowa 34

Abo sćelće z póštu na sćěhowacu adresu:

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t.
hesło: jutrowne jejka,
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
02625 Budyšin/Bautzen.

Připołožće Wašej kolekciji na kóždy pad łopjeno z mjenom, dokładnej adresu a starobu a pomjenowanjom techniki kaž tež e-mailowu adresu abo tel. čisło.

Wěcywustojna jury posudźuje jutrowne jejka a namjetuje dobyćerjow w jednotliwych technikach. Myta so přez Załožbu za serbski lud financěruja. Nimo toho su dalše spěchowanske premije za inowatiwne ideje předwidźane, kotrež spožća so přez Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t. Prawniski puć je wuzamknjeny.

Wuznamjenjenske zarjadowanje za dobyćerjow wubědźowanja
wotměje so pjatk, 23.2.2024, w 17 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju.

Za dźěći a młodostnych - zapřijeć chcemy tež zaso wučomnikow a studentow - přewjedźemy separatne wubědźowanje.

Štóž swoje kolekcije k wubědźowanju zapoda je z tym přezjedny, zo so wobrazy wo dobyćerskich kolekcijach wozjewja. Jeli zo nochceće zo so wobrazy wo Wašej kolekciji wozjewja, napisajće nam prošu mailku: info@sorbische-volkskultur.de