Wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko

Wubědźowanje přewjedźe so kóždolětnje. Wone je za wšitkich wotewrjene, kotřiž so ze zdźerženjom a pěstowanjom tutoho rjaneho dojutrowneho serbskeho nałožka we Łužicy zaběraja. Hódnoća so jenož štyri znate serbske techniki, kaž wóskowanje, bosěrowanje, škrabanje a wužrawanje.
Wo mytach 1. do 3 městno rozsudźi njewotwisna, stajnje měnjaca jury po předpisanym dypkowym systemje. Dobyćerjo dóstanu wopismo a pjenježnu premiju, kotraž so wot Załožby za serbski lud spěchuje. Spěchowanski kruh přepoda nimo toho hišće spěchowanske a připóznawanske myta.
Dobyćerske kolekcije pokazaja so wot jutrow hač do přichodneho wubědźowanja w Budyskim Serbskim muzeju na hrodźe Ortenburg.