Rězbarjenje & wobdźěłanje drjewa

 

Tutón dźěl ludoweho wuměłstwa měješe w prjedawšich časach wosebity wliw při wuhotowanju statokow, w domjacnosći kaž tež w dworje a zahrodźe.

Při potrjebje, kaž na přikład za wosebite wustajeńcy, móže so towarstwo na nazhonitych wuměłcow wobroćić, kotřiž zamóža přez swoje dźěło z drjewom wobšěrny wobraz wo žiwjenju a bydlenju w serbskich wjeskach sposrědkować.

::Fotowa galerija


Holzwerkstatt 2012