Wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko

Wubědźowanje přewjedźe so kóždolětnje. Wone je za wšitkich wotewrjene, kotřiž so ze zdźerženjom a pěstowanjom tutoho rjaneho dojutrowneho serbskeho nałožka we Łužicy zaběraja. Hódnoća so jenož štyri znate serbske techniki, kaž wóskowanje, bosěrowanje, škrabanje a wužrawanje.
Wo mytach 1. do 3 městno rozsudźi njewotwisna, stajnje měnjaca jury po předpisanym dypkowym systemje. Dobyćerjo dóstanu wopismo a pjenježnu premiju, kotraž so wot Załožby za serbski lud spěchuje. Spěchowanski kruh přepoda nimo toho hišće spěchowanske a připóznawanske myta.
Dobyćerske kolekcije pokazaja so wot jutrow hač do přichodneho wubědźowanja w Budyskim Serbskim muzeju na hrodźe Ortenburg.

Kontakt

Förderkreis für sorbische Volkskultur e. V.

Póstowe naměsto/Postplatz 2
02625 Bautzen/Budyšin

Telefon: 0 35 91 - 55 01 08
Telefax: 0 35 91 - 4 24 08
E-mail: foerderkreis@sorben.com