Namołwa Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

 

Ze zakónčenjom tuchwilneje wólbneje doby 2019 – 2024 Sakskeho krajneho sejma skónči so zdobom wólbna doba Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska*.

Tak woli 8. Sakski krajny sejm, kiž so po wólbach dnja 01.09.2024 w nazymje konstituuje, za čas wólbneje doby 2024 – 2029 nowu Radu za serbske naležnosće. Za tute wólby maja po zakonju serbske zwjazki a towarstwa, kaž tež gmejny serbskeho sydlenskeho teritorija prawo namjety zapodać. Prawniski zakład wólbow Rady za serbske naležnosće twori Serbski zakoń Sakskeje.

Domowina jako třěšny zwjazk přewozmje kaž w dotalnych wólbnych dobach nadawk nominowanja kandidatow.

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny namołwja tuž serbske župy, towarstwa/zwjazki, cyłki a jednotliwcow, kotrež w Sakskej skutkuja, namjetować kandidatow za wólby noweje Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska hač do 15.08.2024. Namjet měł wobsahować wopodstatnjenje towarstwa/zwjazka, zo podpěruje wólbu wotpowědneho kandidata, kaž tež wot kandidata wupjelnjeny a podpisany naprašnik.

Zapodajće Waš namjet prošu pisomnje z mejlku na sekretariat@domowina.de abo z listom na Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin. Wšitcy kandidaća změja móžnosć, so do wólbow na zjawnym posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 27.09.2024 předstajić.

* W naležnosćach, kotrež prawa serbskeje ludnosće nastupaja, poradźuje Rada za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakskeje Sakski krajny sejm a statne knježerstwo. Serbska rada wobsteji z pjeć čłonow.

 

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment