Župa "Michał Hórnik" kulturnu kermušku přihotuje – posedźenje předsydstwa w Chrósćicach

Na swojim posedźenju srjedu, 21.9., wječor w Chrósćicach su čłonojo předsydstwa župy „Michał Hórnik” projekty a zarjadowanja hač do kónca lěta dorěčeli a plan klětušich projektow nastajili. Wutoru, 15. nazymnika/nowembra, zarjaduje župa zhromadnje z wjesnym towarstwom „Při skale“ Hórki župnu kulturnu kermušku ze skupinu Poštyrjoch na Smolic statoku w Hórkach. Nimo toho so spočatk nazymnika přichodne zetkanje hotowarničow w Chrósćicach wotměje, informuje regionalna rěčnica Katharina Jurkowa.

Na wuradźowanju w Chróšćan gmejnskim a kulturnym centrumje su so kružkej swójbow farskeje wikarije a młodźinskemu klubej Pančicy-Kukow za wuběrne přihotowanje a zastaranje filmoweho wječora spočatk požnjenca z premjeru serbskeje synchronizacije dźěćaceho filma „Mała wjera” dźakowali. Tež dobry wothłós na hru „Mór a lubosć” w Chrósćicach ze 150 lajskimi dźiwadźelnikami na jewišću a ze sto dalšimi akterami za nim su wjesele rozjimali, wšako běše projekt Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) a partnerow tež wosebity wuraz bohateho serbskeho žiwjenja na teritoriju župy „Michał Hórnik”. 

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert