Wotewrjena wuměna – raz hinak

Rěčny centrum WITAJ njewuwiwa jenož serbski wučbny material, ale wudawa tež časopisy a přewodźa dwurěčne kubłanje na zakładźe wědomostnych dopóznaćow. Nimo toho pak sobudźěłaćerjo tež při wšelakich projektach ludźi na městnje podpěruja, na přikład we wobłuku swójbneho kubłanja, šulskeho socialneho dźěła a w młodźinskim dźěle abo při dalekubłanju dorosćenych.

Jedyn tajki projekt přewjedźe tuchwilu socialny dźěłaćer Křesćan Lebza jako poskitk swójbneho kubłanja. Z akciju “komunikaciske blido” poskićuje wón wot awgusta sem kóždu póndźelu na Žitnych wikach w Budyšinje zajimcam socialnu wuměnu. “Je to poskitk, kotryž zmóžnja swójbam abo dorosćenym jednoru pomoc při prašenjach, kotrež jich runje zaběraja. A to tež bjez toho, zo dyrbi něchtó do běrowa přińdź, štož móže druhdy barjera być.”.

Hižo tójšto rozmołwow je Křesćan Lebza w zašłosći na městnje wjedł, hač z jednotliwcom abo samokubłacej maćerju. Někotři z jeho rozmołwnych partnerow so tež wospjet na njeho wobroća. A ze swojej maćeršćinu ma tež přistup k čěskim a druhim słowjanskim zajimcam.

Hač do kónc nowembra je Chróšćan hišće z komunikaciskim blidom na městnje. Na kotre wašnje so projekt dale wjedźe, budźe wot wuhódnoćenja wotwisne. “Dotalne nazhonjenja běchu na kóždy pad pozitiwne”, tak Křesćan Lebza.

Foto: Domowina/Božena Šimanec

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert