Serbske terminy (wuběr) z protyčki Domowiny za tydźen nazymnika/nowembra-hodownika/decembra 2021 (29.11.-5.12.)

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com . Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo Domowinje přisłušacych cyłkow we wuběranych terminach našeho přichodneho tydźenskeho kaldendra (6.12.-12.12.2021) wozjewić, pósćelće mi je prošu hač do štwórtka, 2.12, na marcel.brauman@domowina.de Njerukujemy za zrealizowanje tule naspomnjenych podawkow. Dźiwajće prošu tež na aktualny staw hamtskich postajenjow w zwisku z pandemiju.

póndźelu, 29.11., w 9 hodź. online: zazběh do tydźenja – prawidłowna tydźenska wideokonferenca přistajenych Domowiny

póndźelu, 29.11., w 10 hodź. rozmołwa zapósłanca CDU w Braniborskim krajnym sejmje, Juliana Brüninga, z předsydu Domowiny, Dawidom Statnikom, w Serbskim domje w Budyšinje; zastupowacy jednaćel Marcus Końcaŕ so přez widejokonferencu wobdźěli.

wutoru, 30.11., w 12.30 hodź. rozmołwa z nowinarjemi a zajimcami wo „Lěće Zejlerja a Kocora” online – přizjewjenje prošu pola clemens.skoda@domowina.de . W 13.30 hodź. němsce.

srjedu, 1.12., w 9.30 hodź. mjeńšinowa rada – digitalne posedźenje – mjez druhim z nowym zapósłancom SSW w zwjazkowym sejmje, Stefanom Seidlerom.

štwórtk, 2.12., w 14 hodź. lětne (digitalne) zetkanje nawodow serbskich institucijow a předsydy Domowiny: wuměna, terminy 2022, rěčne resursy/rěčne kursy za institucije, šansy serbskich institucijow w času změny strukturow atd.

stwórtk, 2.12., zeger 16.00 pósejźenje župnego pśedsedaŕstwa Dolneje Łužycy w Dolnoserbskej kulturnej akademiji w Chóśebuzu

 

Aktualizowanja po potrjebje w běhu tydźenja su přeco móžne.

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert