Serbske terminy (wuběr) z protyčki Domowiny za tydźen hač do 3. pražnika / julija 2022

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com . Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo Domowinje přisłušacych cyłkow we wuběranych terminach našeho přichodneho tydźenskeho kalendra (4.-10.7.2022) wozjewić, pósćelće mi je prošu hač do štwórtka, 30.6., na marcel.brauman@domowina.de . Njerukujemy za zrealizowanje tule naspomnjenych podawkow.

Sorbischer Veranstaltungskalender

kalendar.sorben.com

Aktuelle Veranstaltungen in der Lausitz

njedźelu, 26.6., w 17 hodź. Publik Viewing (EUROPEADA)*
- w „Jednoće” w Chrósćicach a
- na starym dwórnišću w Radworju (Dwórnišćo inkluzije Radwor)

Serbja/Serby-Lusatia : FC Lusérn-Cimbrian Team

póndźelu, 20.6., w 9 hodź. zazběh do tydźenja – online-wuradźowanje sobudźěłaćerjow Domowiny, tomu so wothłosowanje wjednistwa přizamknje

póndźelu, 27.6., w 14 hodź. w Serbskim domje w Budyšinje: Goro Christoph Kimura serbsce z němskim tekstom w Powerpoinće

Serbski institut / Sorbisches Institut - Strategije wobchowanja a tworjenja serbskorěčnych rumow w přitomnosći němskorěčnych (serbski-institut.de) (referat z diskusija)

póndźelu, 27.6., w 14.30 hodź. Public Viewing (EUROPEADA)*
- w „Jednoće” w Chrósćicach a
- na starym dwórnišću w Radworju (Dwórnišćo inkluzije Radwor)
Serbja/Serby-Lusatia : FC Pomak

wałtoru, 28. junija, zeger 15:00, (źělne zjawne) gromadne pósejźenje Rady za nastupnosći Serbow a Rady za naležnosće Serbow w Pódstupimje (livestream) – dnjowny pórědw pśiłožku

wutoru, 28.6., w 17 hodź. Public Viewing (EUROPEADA)*
- w „Jednoće” w Chrósćicach a
- na starym dwórnišću w Radworju
Serbja/Serby-Lusatia : Hungarian Gipsy – National Football Team

wutoru, 28.06., w 18.00 hodź. w bróžni Wojerowskeho Domowinskeho domu, Drježdźanska dróha 18., serbska rěčna swětłownja: Kóždy, kiž chce serbsce bjesadować ma zajim, čas a lóšt, je wutrobnje witany.

srjedu, 29.6., w 13 hodź. wobdźěli so předsyda Domowiny, Dawid Statnik, na zarjadowanju 30 lět MDR w Lipsku

pjatk, 01.07., w  18 hodź. – lětne přijeće SLM – Dawid Statnik wobdźěli so jako předsyda zhromadźizny SLM

pjatk, 1.7., do njedźele, 3.7., składnostnje wjesneho jubileja 800 lět Bukec wotměje so swjedźenski kónc tydźenja w Bukecach. Mato Krygaŕ: „Tež tu chcemy so jako Bukečanscy Serbja po swojich móžnosćach wobdźělić. Sobotu, 2. julija, poskićeja na wjacorych městnach we wsy wšelake programy. Serbski program započnje so w 17.30 hodź. na farskim dworje z dwurěčnej nutrnosću. Tu předstaji so potom drastowa skupina z Bukec. Skupina Holaski budźe wječor na farskim dworje hudźbnje přewodźeć. Njedźelu, 3. julija, budu w 9.30 hodź. dwurěčne kemše w cyrkwi. Zakónčacy koncert swjedźenja mjez druhim z Radworskim chorom Meja započnje so w 16.00 hodź. w cyrkwi.

Na swjedźenski kónc tydźenja su Serbja zbliska a zdaloka wutrobnje přeprošeni.”

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert