Serbske terminy (wuběr) z protyčki Domowiny za tydźeń hač do 29. wulkeho róžka/januara 2023

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com.

Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo Domowinje přisłušacych cyłkow we wuběranych terminach našeho přichodneho tydźenskeho kalendra (30.01.-05.02.2023) wozjewić, pósćelće je prošu hač do štwórtka, 26.01.2023, na sekretariat@domowina.de . Njerukujemy za zrealizowanje tule naspomnjenych podawkow.

- póndźelu, 23.01.2023 w 13.00 hodź., předsyda Domowiny Dawid Statnik a referet Domowiny Pětr Brězan rewěrowa konferenca z ministrom Šmidtom (SMR) w Niskej

- wutoru, 24.01.2022 w 9.00 hodź., 2. dźěłowe zetkanje projektoweho teama  „ZARI“ (syć za regionalnu identitu a serbsku rěč) w Přiwćicach

- wałtoru, 24.01.2023, zeger 16.30, Serbski dom w Chóśebuzu – pósejźenje župnego pśedsedaŕstwa župy Dolna Łužyca

- srjedu, 25.01.2023 w 10.00 hodź., Ministerski prezident Michael Kretschmer přijimuje w statnej kencliji składnostnje ptačeho kwasa dźěći ze serbskeje pěstowarnje w Malešecach. Na terminje staj tež předsyda Domowiny Dawid Statnik a předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Katharina Jurkowa přitomnaj. Zastupjerjo medijow su na termin wutrobnje přeprošeni. Prošu přizjewće so hač do 24. Januara pod presse@sk.sachsen.de.

- stwórtk, 26.01.2023, zeger 10.00 – 12.00, Serbski dom w Chóśebuzu – źěłowe rozgrono wušego šołty města Cottbus/Chóśebuz Tobias Schick ze zastupnicami a zastupnikami serbskich gremijow a institucijow k aktualnym serbskim temam w měsće

- štwórtk, 26.01.2023 w 15.15 hodź wuradźowanje župneho předydstwa župy “Jan Arnošt Smoler” Budyšin w Serbskim domje w Budyšinje

- pjatk, 27.01.2023, 17.30 hodź. posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Kulturnej fabrice we Wojerecach

- pětk, 27.01.2023, zeger 19.00, Hochoza – Lětna głowna zgromaźina Domowinskeje kupki Hochoza

- njedźelu, 29.01.2023 w 15.00 hodź. přeprošuja dźěći Witaj-pěstowarnje “K wódnemu mužej” w Malešecach na ptačokwasny program do hosćenca “Wódny muž”

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert