Serbske terminy (wuběr) z protyčki Domowiny za tydźeń hač do 2. winowca / oktobra 2022

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com

Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo Domowinje přisłušacych cyłkow we wuběranych terminach našeho přichodneho tydźenskeho kalendra (3.10.-9.10.2022) wozjewić, pósćelće mi je prošu hač do štwórtka, 29.9., na marcel.brauman@domowina.de. Njerukujemy za zrealizowanje tule naspomnjenych podawkow.

pětk, 23.9., zeger 17.30 zeger zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny w Dolnoserbskem internaśe w Chóśebuzu

https://www.domowina.de/fileadmin/user_upload/dnjowy_porjad_6ZP_2022_09_23.pdf

https://www.domowina.de/fileadmin/user_upload/ZP2022_09_23_predlohi_Beschlussvorlagen.pdf

livestream: https://youtu.be/A8m73hLLR58

póndźelu, 26.9, w 9 hodź. zazběh do tydźenja – online-wuradźowanje sobudźěłaćerjow Domowiny, tomu so wothłosowanje wjednistwa přizamknje

póndźelu, 26.9., w 12.30 hodź. předsyda Domowiny, Dawid Statnik přednošuje čłonam towarstwa „Rotary Club Blaues Wunder” Drježdźany

wutoru, 27.9., w 10 hodź. zahajenje posedźenja sakskeho statneho knježerstwa w Serbskim domje w Budyšinje / w 12 hodź. nowinska konferenca w Serbskej kulturnej informaciji (přizjewjenje je trěbne a tež pola mnje móžno, hač do 26.9. w 10 hodź.)

Po tym: Jednaćelka Domowiny, Judit Šołćina, so na terminomaj kultusoweho ministra Piwarza w BSZ Budyšin a w Koćinje (w ratarskim zawodźe) wobdźěli; předsyda Domowiny, Dawid Statnik, budźe na dźěłowym wuradźowanju kampanje „Sorbisch? Na klar“ w Budyšinje.

srjedu, 28.9., w 9 hodź. zetkanje regionalnych rěčnicow a referentow Domowiny (online)

srjedu, 28.9., w 18 hodź. wobdźěla so zastupjerjo Domowiny na zarjadowanjuKultur und Kreativwirtschaft im Strukturwandel w Běłej wodźe, přitomnaj staj tež přisłušnaj statnaj sekretaraj Braniborskeje a Sakskeje

srjedu, 28.9., w 20 hodź. dźěłowe wuradźowanje Serbskeje rady Sakskeje

štwórtk, 29.9., BETA-konferenca „Kreatiwneje Sakskeje” w Běłej Wodźe z wobdźělenjom Serbow www.betakonferenz.de

stwórtk, 29.9., zeger 15: 30 lět Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu, ze stron jednaćelstwa Domowiny so Marcus Końcaŕ wobdźěli

pjatk, 30.9., spočatk Krabatoweho tydźenja www.krabatregion.de/krabatwoche.htm

sobotu, 1.10., zhromadźizna delegatow FUEN w Berlinje – naměstnik předsydy dr. Hartmut Leipner a jednaćelka Judit Šołćina so wobdźělitaj

https://fuen.org/de/article/Der-FUEN-Kongress-2022-beginnt-am-29-September-in-Berlin-jetzt-anmelden

sobotu, 1.10., w 16 hodź. předsyda Domowina přednošuje na zwjazkowym kongresu „Paneuropa-Jugend” Němskeje w Zhorjelcu

Aktualizowanja po potrjebje w běhu tydźenja su přeco móžne.

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert